Jak mluvit s vašimi „náctiletými“

1. Udělejte si na ně čas. Najděte činnost, kterou rádi děláte společně a usilujte o ní. I když jsou vaše pozvání odmítána, zvěte dál.

2. Naslouchejte, opravdově naslouchejte. Nesnažte se poslouchat, zatím co děláte něco jiného. Odložte své záležitosti stranou, aby vaši „náctiletí“ poznali, že jim opravdu věnujete pozornost.

3. Mějte dlouhodobý pohled. Nejednejte s menšími nehodami jako s velkými katastrofami. Zvolte důležité předměty rozhovoru.

4. Tolerujte rozdílnosti. Hleďte na vašeho dospívajícího jako na osobnost odlišnou od vás. To však neznamená, že nemůžete vyjádřit svůj názor, pokud nesouhlasíte.

5. Respektujte jeho soukromí. Pokud je však jeho chování podivné, mluvte o tom.

6. Nikdy nenaznačujte, že pocity vašeho dospívajícího nic neznamenají, nebo že se změní. „Náctiletí“ žijí v současnosti. Nepomůže jim myslet si, že se brzy budou cítit jinak.

7. Neodsuzujte. Když chválíte nebo napomínáte, uvádějte fakta místo názorů nebo dojmů.