Učednická modlitba sebevydání v 31 dnech

 1. Pane Ježíši, vyznávám, že jsem zhřešil a že tě potřebuji.
 2. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži a přijímám tě jako svého Zachránce.
 3. Díky, Ježíši, že jsi prolil svoji krev, abych mohl být osvobozen.
 4. Ochotně se rozhoduji stát se tvým učedníkem a následovat tě všude, kam mě povedeš.
 5. Pro svůj život chci jedině tvoji vůli a vydávám ti svůj život, abys ty mohl žít svůj život ve mně. Ať tvé Království přijde do mě a skrze mě do mého okolí.
 6. Pane Ježíši, jelikož můj život je přípravou na věčnost, rozhoduji se, že čas, který zde ne zemi mám, využiji k naplnění tvých záměrů s mým životem.
 7. Jelikož jsem byl stvořen, abych ti působil radost, dávám svůj čas, abych tě každý den oslavoval, hledal, poznával a miloval.
 8. Protože jsem byl stvořen pro tvoji rodinu, dávám svůj čas pro budování vztahů s dalšími učedníky. Uposlechnu tvé Velké poslání a budu druhým zjevovat tvoji bezpodmínečnou lásku takovým způsobem, jakým mi ji prokazuješ ty sám.
 9. Protože jsem byl stvořen k tvému obrazu, vydávám svůj čas procesu učednictví. Chci se učit dělat taková rozhodnutí, která pomohou proměňovat můj charakter, aby byl takový, jako je ten tvůj.
 10. Protože jsem byl stvořen k tomu, abych ti sloužil, vydávám ti svůj čas pro službu druhým ve tvé rodině, v církvi.
 11. Protože jsem byl stvořen pro misii, vydávám ti svůj čas a budu předávat Dobrou zprávu o tobě a o tvém Království. Budu chodit v tomto světě podle tvého Velkého poslání.
 12. Pane, budu usilovat o osobní vztah s tebou, což mě povede k porozumění mé nové identity, kterou v tobě mám.
 13. Poddávám se vedení skrze tvé Slovo a vedení a vystrojení skrze tvého Ducha pro vše, o čem přemýšlím a co dělám.
 14. Uvědomuji si, že jde o celoživotní proces. Proto se tomuto procesu vydávám ve společenství věřících, kde jsem skrze ostatní vyučován. Jak dospívám ve víře, tak také předávám dál to, co jsem již přijal.
 15. Jsem si vědom, že v tomto společenství věřících potřebuji být vykazatelný a poddaný autoritám, které jsou zde ustanoveny.
 16. Jsem si také vědom toho, že abych mohl pravdivě svědčit o evangeliu Ježíše Krista, potřebuji být vydaný Bohu a důvěřovat mu ve svých každodenních životních záležitostech.
 17. Ježíši, zvu tě, aby ses stal Pánem každé oblasti mého života: Pane mého ducha a mého vztahu s tebou, mého duchovního vnímání a uctívání;
 18. Pane mé mysli, mých postojů, Pane toho, čemu věřím, mé představivosti, mých snů a všech mých myšlenek;
 19. Pane mých emocí a toho, jak vyjadřuji své pocity, Pane všech mých reakcí;
 20. Pane mé vůle a všech mých rozhodnutí;
 21. Pane mých způsobů, jak se vyrovnávám s životními událostmi a cyklů mého chování;
 22. Pane mého těla, mého fyzického zdraví, mého cvičení, mé výživy, mého odpočinku, mého vzhledu a celého mého chování;
 23. Pane mých očí a všeho, na co se dívám;
 24. Pane mých uší a všeho, čemu naslouchám;
 25. Pane mých úst a toho, jak hovořím;
 26. Pane mých rukou a všeho, co dělám;
 27. Pane mých nohou a všech míst, kam jdu;
 28. Pane mé sexuality a jejího vyjádření;
 29. Pane mého času, mého zaměstnání, mého vzdělání, mé služby a mého potěšení a zábavy;
 30. Pane mého domova, mé rodiny, mého majetku, potřeb, kterých jsem si vědom a mých financí;
 31. Pane mých plánů, mých ambicí, mé budoucnosti a všech mých vztahů.
  Modlím se ve tvém jménu. Amen!

Leták ke stažení v PDF formátu zde…

 

Učednická modlitba sebevydání

 

Pane Ježíši, vyznávám, že jsem zhřešil a že tě potřebuji. Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži a přijímám tě jako svého Zachránce. Díky, Ježíši, že jsi prolil svoji krev, abych mohl být osvobozen. Ochotně se rozhoduji stát se tvým učedníkem a následovat tě všude, kam mě povedeš. Pro svůj život chci jedině tvoji vůli a vydávám ti svůj život, abys ty mohl žít svůj život ve mně. Ať tvé Království přijde do mě a skrze mě do mého okolí.

 

Pane Ježíši, jelikož můj život je přípravou na věčnost, rozhoduji se, že čas, který zde ne zemi mám, využiji k naplnění tvých záměrů s mým životem. Jelikož jsem byl stvořen, abych ti působil radost, dávám svůj čas, abych tě každý den oslavoval, hledal, poznával a miloval. Protože jsem byl stvořen pro tvoji rodinu, dávám svůj čas pro budování vztahů s dalšími učedníky. Uposlechnu tvé Velké poslání a budu druhým zjevovat tvoji bezpodmínečnou lásku takovým způsobem, jakým mi ji prokazuješ ty sám.

 

Protože jsem byl stvořen k tvému obrazu, vydávám svůj čas procesu učednictví. Chci se učit dělat taková rozhodnutí, která pomohou proměňovat můj charakter, aby byl takový, jako je ten tvůj. Protože jsem byl stvořen k tomu, abych ti sloužil, vydávám ti svůj čas pro službu druhým ve tvé rodině, v církvi. Protože jsem byl stvořen pro misii, vydávám ti svůj čas a budu předávat Dobrou zprávu o tobě a o tvém Království. Budu chodit v tomto světě podle tvého Velkého poslání.

 

Pane, budu usilovat o osobní vztah s tebou, což mě povede k porozumění mé nové identity, kterou v tobě mám. Poddávám se vedení skrze tvé Slovo a vedení a vystrojení skrze tvého Ducha pro vše, o čem přemýšlím a co dělám. Uvědomuji si, že jde o celoživotní proces. Proto se tomuto procesu vydávám ve společenství věřících, kde jsem skrze ostatní vyučován. Jak dospívám ve víře, tak také předávám dál to, co jsem již přijal. Jsem si vědom, že v tomto společenství věřících potřebuji být vykazatelný a poddaný autoritám, které jsou zde ustanoveny. Jsem si také vědom toho, že abych mohl pravdivě svědčit o evangeliu Ježíše Krista, potřebuji být vydaný Bohu a důvěřovat mu ve svých každodenních životních záležitostech.

 

Ježíši, zvu tě, aby ses stal Pánem každé oblasti mého života: Pane mého ducha a mého vztahu s tebou, mého duchovního vnímání a uctívání; Pane mé mysli, mých postojů, Pane toho, čemu věřím, mé představivosti, mých snů a všech mých myšlenek; Pane mých emocí a toho, jak vyjadřuji své pocity, Pane všech mých reakcí; Pane mé vůle a všech mých rozhodnutí; Pane mých způsobů, jak se vyrovnávám s životními událostmi a cyklů mého chování; Pane mého těla, mého fyzického zdraví, mého cvičení, mé výživy, mého odpočinku, mého vzhledu a celého mého chování; Pane mých očí a všeho, na co se dívám; Pane mých uší a všeho, čemu naslouchám; Pane mých úst a toho, jak hovořím; Pane mých rukou a všeho, co dělám; Pane mých nohou a všech míst, kam jdu; Pane mé sexuality a jejího vyjádření; Pane mého času, mého zaměstnání, mého vzdělání, mé služby a mého potěšení a zábavy; Pane mého domova, mé rodiny, mého majetku, potřeb, kterých jsem si vědom a mých financí; Pane mých plánů, mých ambicí, mé budoucnosti a všech mých vztahů. Modlím se ve tvém jménu. Amen!

 

(Ellel Ministries Canada 7/25/2009)