Kdo jsme

Vážení přátelé,

 

chtěli bychom se Vám představit. Jmenujeme se Křesťanské společenství Juda, což v hebrejském jazyce znamená „chvála“. To proto, že toužíme, aby z našeho společenství a z našich životů vzešla Bohu chvála.

 

Na Mělníce bylo toto společenství založeno v létě roku 1991 po třítýdenním misijním působení skupiny lidí převážně z Křesťanského společenství Praha (dříve „Maniny“).

 

Nepovažujeme se za jedinou pravou církev. Nejsme ti „nejlepší“. Chceme však jistě být co nejvěrnější Bibli, o níž věříme, že je Božím slovem. Věříme také, že Kristova církev je složena za všech pravých křesťanů, bez ohledu na jejich církevní příslušnost. Pravý křesťan je podle biblických měřítek ten, kdo přiznal své hříchy, odvrátil se od nich a zdarma od Boha přijal odpuštění hříchů. Věří v Ježíše Krista, který zástupně zemřel za jeho hříchy. Pravý křesťan je také ten, kdo ve svém srdci věří, že Bůh vzkřísil Krista z mrtvých, hlásí se k němu jako ke svému Pánu a patřičně podle toho jedná. Víme, že je mnoho formálních křesťanů, kteří svým životem zatemňují ostatním lidem pohled na církev a křesťanství. Proto se sami snažíme prohlubovat náš vztah s živým milujícím Bohem a učíme se žít podle jeho principů.

 

Hlásíme se k charismatickému hnutí, které prochází všemi křesťanskými denominacemi po celém světě a které vede k prožívání osoby a projevů Ducha svatého.

 

Chceme druhým pomoci vstoupit do osobního vztahu k Pánu Ježíši a dále ho upevňovat. Prožívání Boha ve všedních dnech i v našich vzájemných vztazích nám umožňuje vést naplněný a vyrovnaný život.

 

Víra v biblickém smyslu je více než světový názor. Není to ani synonymum pro náboženství, vyznání nebo církevní příslušnost. V Bibli je slovo „víra“ používáno pro vyjádření osobního vztahu mezi člověkem a Bohem. V naší evropské, tzv. křesťanské kultuře je pravý význam této skutečnosti zakryt důrazem na vnější jednání a úkony. Ale evangelium mluví především o tom, co udělal Bůh pro člověka. Mluví o Bohu, který se sám sklání k člověku a pro jeho záchranu dává svého jediného syna. „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný“ (Janovo evangelium 3,16).

 

Naše společenství je na cestě následování Pána Ježíše Krista. Nejsme mistři, ale učedníci toho nejlepšího Mistra, kterým je Kristus. Scházíme se jak celé společenství, tak i v malých skupinách po domácnostech. Máme též setkání pro matky a pravidelné programy pro děti (souběžně s nedělním shromážděním) atp.

 

Jestliže máte zájem podívat se mezi nás, navštivte některé z našich společných shromáždění. Můžete se na nás obrátit se svými otázkami. Budeme-li moci, rádi Vám pomůžeme nasloucháním, rozhovorem či modlitbou.