Úvod

Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)

MŮŽEME SI DOVOLIT DÁVAT UKRAJINCŮM? Nebudeme pak mít sami nedostatek?

Existují duchovní zákony, které fungují, ať už jim věříme, nebo ne. Jeden z nich je zákon dávání. Ježíš ho popisuje takto: Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. (L 6,38) Naše štědré dávání uvolňuje skutečné bohatství do našich životů. Určitě to znáte, jakou radost působí, když někoho obdarujete a on to vděčně přijme. Ježíš také řekl: Blaženější je dávat než brát. (Sk 20,35) Více…

Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. (Lukáš 10,27)

Odevzdal jsem svůj život do rukou Ježíše

Pamatuji si, jak jsem se jednou v noci uprostřed plné zábavy v Bibli dočetl, že je možné smazat všechny kopance a zvrácenosti v mém životě. Ježíš byl na kříži potrestaný za mě. Jelikož sám nic neudělal, smrt ho nemohla udržet, a proto za tři dny vstal v mrtvých. Tato skutečnost mě přivedla na kolena na záchodě jednoho baru, kde jsem tu noc odevzdal svůj život do rukou Ježíše. Více…

Máš pro mě velkou hodnotu

Pomalu se zvedám ze země a očišťuji od prachu. Vleklá bolest hlavy a zad je pryč a jen v uších ještě doznívá jemný hlas: „Máš pro mě velkou hodnotu, záleží mi na tobě a úplně tě uzdravuji.“ Cítím se, jako bych se právě narodil, ale přitom je mi 22 let. Dvacet dva let. Dost dlouhá doba na to, abych vyzkoušel, jak chutná život. Docela fajn dětství s bráchou na vesnici. Žádné velké starosti, pohoda. Nebýt rozvodu mých rodičů… Více…

Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky. (Přísloví 3,5-6)

Čtyři slova především pro mladé

  1. Budeš-li hledat Boha, dá se ti nalézt Více…
  2. Zůstávej v učení Písma Více…
  3. Jsi součástí Kristova těla Více…
  4. Nechť je tvoje srdce naplněno hrdostí, že chodíš po Božích cestách Více…

Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. (Římanům 8,28)

Jestlipak poznáte, jaké hory je to stín?
Poznáte toto město na hoře ležící?