ŽIVOT A UZDRAVENÍ

V celé Bibli je Bůh zjevován jako ten, kdo uzdravuje nemoci, odpouští nepravosti a dává nový život. Když před dvěma tisíci lety chodil po této zemi Ježíš Kristus, uzdravoval nemocné, odpouštěl hříchy a ukazoval na Boha jako nebeského Otce. Jeho smrt na kříži nám vydobyla uzdravení a obnovu, jak o tom (několik set let dříve, než se to událo) mluvil prorok Izajáš: “Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, a v jeho jizvách nám bylo dáno uzdravení.” Věříme, že i dnes Bůh jedná stejným způsobem a chce uzdravovat nemocné a tak zjevovat svoji slávu. Proto vás zveme na:

.

Shromáždění s modlitbami za nemocné

každou první neděli v měsíci od 15.30 hodin
v Domě dětí a mládeže, Na Polabí 2854, Mělník

.

Ostatní neděle se konají pravidelná shromáždění též od 15.30 hodin na stejném místě.

.

Více informací:
607 971 453; ksjuda@wo.cz; www.juda.cz

.

Bůh posílá své slovo a uzdravuje. (Žalm 107,20)
Ježíš přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. (Jan 10,10)