Jsi připraven zaplatit cenu?

Prorocké slovo Eckharda Neumanna na Charismatické konferenci Praha 1988

Chtěl bych říci slovo, které jsem od Pána přijal pro tuto konferenci. Pán říká, že máte touhu zapálit oheň, který bude hořet po celé ploše. Ale Pán říká, že tento oheň může být zapálen jen v takových lidech, kteří jsou ochotni zaplatit za to cenu. Pán mi připomněl, že v Izajáši je napsáno, že jeho tvář byla na kříži nepřitažlivá a bez krásy. Pán říká, tvoje dobré jméno zemře. Tvé uznání před vysoce postavenými lidmi, to všechno zemře, jestliže skutečně chceš tento oheň. Jestliže skutečně chceš, abys byl tím, kdo tento oheň nese. Pán se tě ptá, jestli jsi připraven tuto cenu zaplatit. Jestli skutečně chceš, aby ve tvé zemi hořel oheň.

Pán říká, probuzení nepřijde nějak shora, aniž by našlo lidi, kteří by byli ochotni ho šířit. Hledá lidi skrze něž může probuzení proudit. Dnes se tě ptá: Jsi připraven za to zaplatit cenu? Jsi připraven na to, že lidé, kteří si tě dnes váží, zítra budou o tobě mluvit špatně? Budou tě zavrhovat a pomlouvat, jenom proto, že žiješ z Ducha svatého. Jenom proto, že jsi veden Duchem svatým. Jsi připraven zaplatit tu cenu? Když budeš uzdravovat nemocné, když budeš vyhánět démony, potom budeš pronásledován, říká Pán, protože mě pronásledovali. Pronásledovali mě kvůli těmto věcem a budou pronásledovat také tebe. Budou proti tobě a budou tě pomlouvat. Řeknou, že zpronevěřuješ peníze a že jsi nevěrný. Jsi připraven zaplatit tuto cenu? Chceš-li skutečně obnovení pro svoji zemi a chceš-li, aby zde byl oheň, který zachvátí celou zemi a bude se šířit po celé ploše.

Pán říká: Chci tyto jednotlivé malé ohýnky sjednotit, aby z toho byl oheň po celé ploše, ale podívej se na cíl. Nedívej se na pronásledování, dívej se na cíl a vydej se pro tento cíl. Pán říká: Já jsem vydal svůj život a můžeš vidět, co vzniklo z tohoto života, který já jsem položil. Stal se požehnáním – velkým požehnáním.