Pastorační desatero

Pastorační desatero (poznámky z vyučování Dana Drápala)

 • Písmo má vždy pravdu (2Tm 3,16).

 • Je vždy odpovědností toho, komu sloužíš, aby udělal to, co je správné. Tvoje odpovědnost je v tom, abys mu dobře podle Písma poradil.

 • V každé situaci je nějaké jednání (postoj) plynoucí z poslušnosti Pánu Ježíši Kristu, které je ten, komu chceme pomoci, schopen zvolit. Z každé situace je biblické východisko.

 • Naslouchej pozorně. Co je řečeno a co je myšleno, se nemusí shodovat. Buď rychlý k naslouchání a pomalý k mluvení (Jk 1,19).

 • Neboj se zeptat na vědomý hřích (Jk 5,20).

 • Měj vždy na paměti, že ten, komu radíš, má obrovskou cenu. Je stvořen k obrazu Božímu (J 3,16). Z toho plyne naše pokora, modlitební nasazení a trpělivost s ním.

 • Tvoje rady by měly být konkrétní a realizovatelné. Potřebuješ se naučit vstoupit do situace ovečky, aby rada byla přiměřená a ovečka jí rozuměla.

 • Vždy zachovej naději, neslibuj však instantní řešení všech problémů.

 • Počítej s tím, že si tě Bůh může použít a jednej rozhodně. Dej však pozor na samozvanost. Hledej vedení Duchem svatým.

 • Pamatuj, že mluvíš k živé bytosti. Pastorace je vztah. (Pastorujeme znovuzrozené. Neznovuzrozený potřebuje nejdřív evangelizaci a pak teprve pastoraci.)

Meze pastorace

 • Naše pastorace je odlišná od světské psychoterapie.
 • Pastoruj pouze toho, koho můžeš sledovat. Trvalejší péče vyžaduje trvalejší vztah.

 • Přesnost. Přijď na schůzku včas, ale vyžaduj i od ovečky dochvilnost.

 • Dohodni se s ní předem na délce schůzek a jejich počtu.

 • Nevzbuzuj naději a očekávání v sebe, ale pomoz každému, aby převzal odpovědnost sám za sebe.

 • Nezapomeň na to, že jsi taky schopen zhřešit (pokora – Ga 6,1).

 • Služ někomu ze stejného pohlaví.

 • Služba ve dvou zabraňuje mnohým chybám.

 • Nesnaž se tím, že pastoruješ, řešit své problémy. Sloužit máme nasyceni Bohem.