Okamžitý kolaps ve společnosti

Okamžitý kolaps ve společnosti
Sharon Stone

 

James W. Goll píše: Následující krátké slovo je od mé přítelkyně, prorokyně a ředitelky organizace Christian International Europe, Sharon Stone. Pojďme pozvednout hlas za Anglii, Spojené království a všechna ostatní místa na zemi, kde dochází k eskalaci násilí. Pojďme přikazovat bouři, aby zmlkla, a namísto toho volat za mocné vylití Ducha svatého. Zde je dramatické slovo od Sharon Stone.

 

„Vzhledem k okamžitému kolapsu ve společnosti vám s politováním oznamujeme, že dnes večer tento obchod uzavíráme v 6 hodin.“ Toto oznámení se objevilo ve výkladní skříni prodejny hamburgerů během nepokojů a drancování v Londýně. A tak zde máme určité „přirozené prorocké hlasy“, které se během těchto nepokojů vzájemně prolínají s „duchovními prorockými hlasy“. Popisují zlomenou společnost, kterou dovedl do kriminálních způsobů jednání jakýsi způsob nárokujíciho si smýšlení, jež plyne z nadměrných výhod. Mnoha lidem bylo dovoleno cítit se tak, jako by jim svět byl něco dlužen a také se domnívat, že za své jednání neponesou žádné důsledky. To přineslo v určitých oblastech společnosti nedostatek zodpovědnosti a sobectví.

 

Bůh říká: „Co vám kdo dluží?“

 

V tomto případě se nejedná o lidská práva, ale o požívání nadměrných výhod. To, co se objevuje v přirozené sféře, je v naprostém protikladu s mým jednáním v Duchu svatém. Dávám povstat revoluci skrze mladé, mně radikálně vydané lidi, a ne ty, kteří bezdůvodně rabují. Povstane probuzení mládeže, která nebude zabíjet, krást ani ničit. Budou znát svého Boha, budou silní a budou činit hrdinské skutky. Toto pomůže:

 

  • dovést celý národ do jeho určení,
  • vybudovat tzv. duchovní spád, který se energickým způsobem rozšíří do různých zemí.

Dochází k uvolnění Božích ctitelů – válečníků, kteří vybudují a způsobí vzestup Božího království. Když budou ostatní po celém světě sledovat, jak jednám v Anglii, budou se v naději radovat. Lidé budou totiž lépe reagovat na naději než na strach. A tato „anarchie“ na ulicích Londýna dá průchod podivuhodné milosti (Amazing Grace), která se projeví v moci a lásce skrze radikální mládež. Kde se rozhojnil hřích, tam se nadmíru rozhojnila milost. (Ř 5:20)

Přímluvci, dnes vedeme bitvu za Británii!

 

Sharon Stone, Christian International Europe, www.cieurope.org, srpen 2011-12-14