Vydáváš zatemňující smrad, nebo pročišťující vůni?

VYDÁVÁŠ ZATEMŇUJÍCÍ SMRAD, NEBO PROČIŠŤUJÍCÍ VŮNI?

Tomáš Korčák, 2012, 2021

 

Na jaře roku 2011 jsem měl na shromáždění při chvalách vidění tří bahenních sopek (podobných jako v přírodní rezervaci Soos u Františkových Lázní). Z každé vycházel jedovatý plyn či kouř a naplňoval celé ovzduší. Najednou jsem vnímal, že tyto tři zasmraďující sopky vycházejí z mapy České republiky a svým kouřem celou zemi zastírají a přikrývají. Ptal jsem se Boha, co to znamená, a věřím, že toto je výklad: Tyto tři bahenní sopky vyjadřují tři druhy slov, které vycházejí ze srdcí lidí v této zemi. Působí temný jedovatý kouř, který zatemňuje a přikrývá Českou republiku. Způsobují pak dezorientaci, zmatek, nevěru a chaos. Myslím, že toto vidění můžeme vztáhnout i na situaci v naší zemi po deseti letech.

 

Braní Božího jména nadarmo

 

Prvním smradem je braní Božího jména nadarmo. Bůh již v Desateru říká: Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. (Ex 20,7) Je potřeba toto slovo vzít vážně a prosit Pána, aby tuto neúctu lidem v naší zemi odpustil. Vždyť jsme pravděpodobně v braní Božího jména a klení někde na špici mezi národy. Jako křesťané musíme být příkladem a jít v opačném duchu, což je chvála a uctívání Božího svatého jména. Většinou lidé klejí, aniž si uvědomují, co vyslovují. Je to podobné, jako když někteří vyslovují za každou větou „ty vole“, zde však používají drahé a svaté jméno Boží. Do kategorie braní Božího jména nadarmo můžeme také dát bezmyšlenkovité omílání Pánova jména u některých křesťanů, anebo jeho používání jako „razítka“ k svým svévolným nápadům.

 

Zde je slovníček některých používaných výrazů klení (často jde o zkomoleniny):

 

ježiš, jéžiš                               Ježíš
sakra                                       svatá
sakrament                               svátost
himl                                         nebesa
hergot                                      Pán Bůh
panebože                                 Pane Bože
ježišmarjá, šmarjá                    Ježíš Maria
prokristapána                           pro Krista Pána
prokristovyrány                         pro Kristovy rány
kristepane                                Kriste Pane
krucifix, krucinál, kruci             kříž s Ukřižovaným
mordyjé                                   smrt Bohu

Nevděčné reptání

 

Další smrdutou bahenní sopkou byla nevděčnost, projevující se reptáním a stěžováním si. Reptající lidé otevírají dveře svého života zhoubci (viz 1K 10,10). Všechny tyto zlé postoje, které vycházejí skrze jejich ústa, jim a jejich okolí způsobují vážné potíže. Nevděčnost způsobuje nemoci a smrt. Celé naše nitro má naopak dobrořečit Hospodinu a nezapomínat na vše, co pro nás vykonal a jaké nám projevil dobrodiní (viz Ž 103,1-5). To má pozitivní vliv i na naše zdraví a celý náš život.

 

Podle organizace Social Progress Imperative byla Česká republika v žebříčku životní úrovně v roce 2020 na 25. místě ze 163 hodnocených zemí světa. [1] V tomto světě je skutečně mnoho soužení a nedostatků, a to v základních potřebách (především vody). A my máme plné nákupní koše jídla a reptáme, jak je to drahé. Každý rok se snažím přečíst alespoň jednu knihu z prostředí soužení, například komunistických či nacistických koncentráků nebo věznic, abych se udržoval v realitě a vděčnosti.

 

Naduté kritizování

 

Třetí smrdící sopkou bylo kritizování, které mělo za cíl se povyšovat a srážet druhé. Tento nečistý duch kritiky je naprosto destruktivní a chce naplnit všechny vztahy a celou společnost. Dobrá, konstruktivní kritika jde v opačném duchu se třemi : povzbuzením, pomocí a přímluvou. Jejím cílem je pomoc a rozvinutí člověka nebo projektu.

 

Jsme součástí západního světa, který je plný démona kritiky a nevděčnosti. Je těžké být v takové společnosti vládnoucí autoritou. Proto je tak důležité se za lidi v autoritě přimlouvat (viz 1Tm 2,1-4).

 

Jestliže půjdeme jako Boží lid v opačném duchu s chválou, vděčností, povzbuzováním a přímluvou, budeme přinášet životodárnou vůni poznání našeho Pána (viz 2K 2,14-16). To bude způsobovat rozjasňování a pročišťování našich vztahů a celé naší společnosti. Nezapomeň, že stačí jen trocha kvasu, aby prokvasila celé těsto (viz Mt 13,33; L 13,20). Jsi dobrým kvasem, který je vložen do této společnosti, dokud ji celou neprokvasí!

 

[1] https://www.investicniweb.cz/ekonomika-politika/deloitte-v-kvalite-zivota-je-cr-na-25-miste-ze-163-zemi