Láska není sobecká

Láska není sobecká

Stephen Kendrick & Alex Kendrick

 

„Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého.“ (Ř 12,10)

 

Žijeme ve světě, ve kterém je člověk fascinován sebou samým. Kultura, která nás obklopuje, nás učí, abychom se soustředili na svůj vzhled, na své pocity a na své osobní touhy jakožto nejvyšší priority. Cílem, jak se zdá, je dosáhnout co nejvyšší možné úrovně štěstí. Nebezpečí tohoto způsobu myšlení se však stane až bolestně zjevným, podíváme-li se dovnitř manželských vztahů.

 

Pokud by mělo existovat slovo, které ve své podstatě znamená pravý opak lásky, bylo by to sobectví. Bohužel je to sklon, který si každý z nás neseme s sebou už od narození. Lze to vidět na tom, jak malé děti jednají, a často i na tom, jak i dospělí lidé špatně zacházejí jeden s druhým. Téměř každý hříšný skutek, který byl kdy vykonán, lze vztáhnout k nějaké sobecké motivaci. Sobectví je rysem našeho jednání, který na druhých nesnášíme, ale u sebe jej omlouváme. A přeci není možné, abyste poukazovali na tolik různých způsobů, jakými se váš partner chová sobecky, aniž byste přiznali, že i vy jste sobeckého jednání schopni. To by bylo pokrytecké.

 

Proč klademe tak nízké nároky na sebe samé, zatímco od našich partnerů očekáváme jen to nejlepší? Odpovědí je hořká pilulka, kterou je třeba spolknout: Jsme sobečtí.

 

Jestliže manžel své ženě předhazuje pouze své zájmy, potřeby a priority, pak to je známka sobectví. Jestliže si manželka neustále stěžuje na to, kolik času a energie věnuje tomu, aby uspokojila potřeby svého muže, pak to je známka sobectví. Avšak „láska nehledá svůj prospěch“ (1 K 13,5). Milující manželé a manželky – ti, kteří se těší z plného smyslu svého manželství – se zaměřují na to, aby dobře pečovali o onu druhou chybující lidskou bytost, se kterou se rozhodli sdílet svůj život. A to proto, že skutečná láska hledá cesty, jak druhého přijímat, jak vůči němu říkat „ano“.

 

Jedním z paradoxů sobectví je, že dokonce i nějaká ušlechtilá akce může být sobecká, jestliže její motivací je zasloužit si svá práva nebo vysloužit si odměnu. Jestliže uděláte dokonce i nějakou velmi dobrou věc za tím účelem, abyste pokoutně zmanipulovali svého partnera k nějakému pro vás prospěšnému jednání, stále jednáte sobecky. Základní dělicí čára leží zde: buď svá rozhodnutí děláte z lásky k druhému, nebo ze sebelásky.

 

Láska není nikdy spokojena, pokud nezakouší blaho či prospěch druhých. Nemůžete jednat zároveň ze skutečné lásky a zároveň ze sobectví. Jestliže se rozhodnete milovat svého partnera, pak to také znamená, že jste se rozhodli říci „ne“ něčemu z toho, co byste si přáli vy sami, abyste mohli říci „ano“ tomu, co potřebuje on. Štěstí svého partnera zde kladete nad své vlastní. To neznamená, že nikdy nemůžete prožívat vlastní štěstí. Pouze nepopřete štěstí toho druhého kvůli tomu, abyste vy sami byli šťastni.

 

Láska tedy vede ke vnitřní radosti. Jestliže na první místo kladete spokojenost svého partnera, vyplývá z toho vnitřní naplnění, které nemůže být znásobeno jakýmkoli sobeckým jednáním. Toto vnitřní naplnění je přidanou hodnotou, kterou vytváří Bůh a rezervuje ji pro ty, kteří druhým prokazují opravdovou lásku. Pokud se zřekneš svých práv ve prospěch svého partnera, získáš šanci osvobodit sám sebe pro odkrytí hlubšího smyslu manželství.

 

Nikdo vás nezná tak dobře, jako váš partner. A to také znamená, že nikdo jiný nerozpozná rychleji změnu ve vašem chování, když vědomě začnete obětovat svá chtění a přání ve prospěch naplňování jeho či jejích vlastních potřeb.

 

Jestliže vám obětovat své vlastní touhy ve prospěch vašeho partnera připadá tvrdé, pak možná budete mít se sobectvím problém hlubší, než jste možná ochotni si připustit.

 

Položte si následující otázky:

  • Skutečně si přeji to, co je nejlepší pro mého manžela či pro moji manželku?
  • Chci, aby můj partner cítil, že ho miluji?
  • Věří můj partner tomu, že mám na mysli jen to, co je pro něj nejlepší?
  • Vnímá mě můj partner jako toho, kdo mu vždy vychází vstříc jako první?

Ať se vám to líbí nebo ne, v očích těch, kteří vás obklopují, a především v očích vašeho partnera, máte určitou „reputaci“. Avšak je to reputace milujícího člověka? Uvědomte si, že i váš partner je postavený před podobně náročný úkol milovat sobeckého člověka – vás. A tak se rozhodněte, že to budete vy jako první, kdo vůči němu začne projevovat skutečnou lásku. A mějte při tom oči otevřené dokořán. Až pak bude vše řečeno a vykonáno, budete mnohem naplněnější oba.

 

„Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe“ (Fp 2,3).

 

DNEŠNÍ ÚKOL

 

Jestliže něčemu věnujete svůj čas, energii a peníze, stává se to pro vás důležitějším. Je těžké přinutit se, aby vám záleželo na něčem, do čeho neinvestujete. Kromě toho, že se dále budete zdržovat negativních komentářů, kupte dnes svému partnerovi něco, čím mu dáte najevo, že jste na něj dnes mysleli.

 

Poznamenejte si splnění dnešního úkolu. Jaký dárek jste pro svého partnera vybrali? Co se stalo, když jste mu jej předávali? Jak jej přijal? Jak jste se při tom cítili vy sami?

 

„Vždyť kde je závist a soupeření, tam je zmatek“ (Jk 3,16)

 

Toto je jedna ze 40 výzev lásky obsažených v knize Výzva lásky od Stephena & Alexe Kendricka vydal Návrat domů 2011. Tato cesta obnovy či povzbuzení manželství je mistrně popsána ve filmu V jednom ohni (Fireproof), který je možno s českým dabingem stáhnout na adrese: http://uloz.to/xenoC9N/v-jednom-ohni-czdub-2008-avi