Vize Boží armády

Vidím jednotku sjednocených lidí vojensky uspořádaných s ochotným duchem, kteří směle kráčí vpřed. Tato armáda zabírá nová území – skrze víru dobývá království (Heb 11,32 -34). Je na nich duch víry – prozkoušené víry, která je Pánu velice drahá (1Pt 1,6-9) a které se nepřítel děsí. Mají též zlomeného a pokorného ducha. Bůh pokorným dává milost.

Tomáš Korčák – Mělník 2001