Jak chránit své manželství před cizoložstvím

Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné,

neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. (Žd 13:4)

 

Bůh vymyslel intimní vztah manželů a dal mu hranice k jeho ochraně. Tento vztah dobře prospívá, když je v něm oddanost, upřímnost, důvě­ra, společenství plné pohody a sex, který je bezpečný a sbližující. Satan si nemohl vymyslet horší způsob, jak zasáhnout srdce manželství, než nevěru.

 

PREVENCE: VSTUP NA CIZÍ POZEMEK ZAKÁZÁN

 

Při nevěře nakonec trpí všichni. Dokonce i když je mimomanželský vztah pouze na citové rovině a nikdy nevyústí ve fyzický sex, když je prožíván jen v myšlenkách a nikdy není uveden ve skutek nebo i když není nikdy odhalen, lidé, kteří se jej účast­ní, a jejich manželství jsou poškozeni. Pokud nevěra není vyznána a nedojde k uzdravení, žijí páry často ve společenství, které zdaleka neodpovídá tomu, co Bůh pro muže a ženu zamýšlel – neprožívají hlubokou intimitu a silné partnerství. Trpí také duchovním odloučením, neupřímností a rozpolcenou loajalitou, obětují lásku, radost a pokoj, které Bůh zaslibuje svým dětem, pokud se řídí jeho plány.

 

STANOV SI SPRÁVNÉ HRANICE

 

 1. Vědomě se rozhodni a zavaž se k tomu, že nikdy nebudeš mít mimomanželský poměr.
 2. Nenechávej si pro sebe tajemství, nedovol, aby se tvoje sexuální pocity a fantazie objevovaly a nebyly řešené. Nevěra je založena na tajnostech a neupřímnosti.
 3. Ve všech sexuálních fantaziích, které si vědomě (záměrně) utváříš, se zaměř na svého partnera. Tvůj sexuální myšlenkový život potřebuje pečlivou disciplínu (viz Mt 5:27-28).
 4. Vymez hranice. Nesděluj intimní podrobnosti o svém manželství člově­ku opačného pohlaví. Nikdy si nestěžuj na svého partnera ani „neper špinavé prádlo“.
 5. Nedovol, aby vztahy mezi tebou a člověkem opačného pohlaví fungovaly bez jasných hranic. Nejběžnější a nejničivější sexuální aféry vyrůstají z intimních přátelství.
 6. Netrav nadbytečné množství času se spolupracovníky, kolegy z komise, spolužáky nebo přáteli ze cvičení opačného pohlaví. Interakce mezi čtyřma očima je intimní a posiluje pokušení.
 7. Jednoznačně si se svým partnerem stanov, co je a co není vhodné chování.
 8. Věnuj pozornost svým pocitům viny. Cvič své svědomí, aby bylo v souladu s Božím slovem a hodnotami.
 9. Vytvoř si síť lidí, kterým budeš vykazatelný. Potřebuješ mít ve svém životě lidi, kteří tě znají dost dobře na to, aby tě upozornili, že se tvoje postoje a chování odchylují od Boží moudrosti a plánů.
 10. Nikdy si nemysli, že nejsi zranitelný. Nebuď domýšlivý, ale pokorný! (Př 16:18; 1K 10:12)

Ignoruješ-li některé ze zmíněných moudrých hranic, pak si, prosím, nemysli, že jsi jediný člověk na světě, který dokáže plivat proti větru, aniž by mu vlastní plivanec přistál na obličeji. Začni se změnami už dnes. Být pokorný, neustále dbát na nastavení svých hranic, udržovat si blízká přátelství s osobami stejného pohlaví a s páry, které si také váží věrnosti, nikdy nemít tajnosti, ukázňovat svůj sexuální myšlenkový život a stále se přibližovat ke Kristu a růst v jeho moudrosti, to jsou nedocenitelné pomůcky při snaze ochránit vaše důvěrné manželské společenství před vniknutím cizí osoby. Pro­mysli si, kde je ve tvojí výzbroji trhlina, které by satan mohl zneužít. Jaký typ osoby a situace by pro tebe byl z hlediska nevěry nejrizikovější?

 

JAK ZABEZPEČIT VAŠE MANŽELSTVÍ PŘED NEVĚROU

 

 1. Střež své hranice.
 2. Vyčisti svoji minulost. Je potřeba učinit pokání ze sexuální nečistoty v minulosti a vykázat jakékoli znečisťující a nutkavé duchy. Také je potřeba se oddělit od bývalých partnerů – zlomit duševních navázání, odstranit předměty vzpomínek (např. milostnou korespondenci…). Pokud byla sexuální nečistota, cizoložství a rozvody u rodičů či předků, je potřeba to zástupně vyznat a zlomit generační kletby. (viz Jk 5,16)
 3. Nepřizpůsobuj se tomuto světu, ale proměňuj se obnovou své mysli (Ř 12,1-2). Pamatuj, že myšlení tohoto světa a jeho hodnoty jsou často nepřátelské vůči Bohu. Měj zdravé vědomí toho – kým jsi v Kristu. Někteří si honí sebevědomí flirtováním s druhým pohlavím.
 4. Označ si některé způsoby chování, které tě mohou varovat, že vaše partnerství ztrácí něco ze své intimity a stává se zranitelným. Nastavte si určité varovné signály, které vás jako partnery upozorní na to, že je potřeba udělat nějaké změny.
 • Když se milujeme jen zřídka a sexu se vyhýbáme.
 • Když se vyhýbáme konfliktu a potlačujeme hněv.
 • Když opomíjíme duchovní život: Nemodlíme se, ledabyle navštěvujeme církev apod.
 • Když si uchováváme jakékoliv tajnosti nebo chodíme kolem nějakého tématu po špičkách.
 • Když rušíme společné časy a trávíme spolu o samotě málo času.
 1. Miluj a stvrzuj krásu svého manželského partnera a manželství. Odolávej syndromu „u sousedů je tráva zelenější“. Pokud se budeš zaměřovat na partnerovy nedostatky a budeš s ním i nadále nespokojený – místo abys udělal potřebné změ­ny nebo ocenil jeho silné stránky – budeš nevěrný vašemu společenství jednoho těla a koleduješ si o porušení „zákazu vstupu na cizí pozemek“. Soustřeď svou energii a pozornost na svou zahradu, namísto abys koukal po každé pěkné kytičce a zele­nější travičce za plotem.
 2. Naučte se biblické a vztahové dovednosti konfrontace, pokání, vyznání, zármutku a vyjadřování pocitů, odpuštění a zjednání nápravy. Jsou nezbytné v případech, kdy vaše partnerství ničí hřích.
 3. Seberte se a dejte se dohromady – jak každý zvlášť, tak v manželství! Pamatujte, že nevěře obvykle předcházejí problémy. Udělejte, cokoliv je potřeba: Osvojte si ko­munikační dovednosti, začněte řešit závislost nebo problémy s hněvem či jakékoliv jiné osobní problémy, překonejte strach z konfliktů, vyhledejte pomoc, začněte jednat – jinak se problémy mohou projevit nevěrou.
 4. Buduj důvěrné manželství a uč se opravdově milovat se svým partnerem. Manželé, kteří se stále hlouběji do sebe zamilovávají, jsou mnohem odolnější proti pokušení. Jsou si mnohem více vědomi škod, které by nevěra napáchala na nádherném společenství plném důvěry, o které tolik usilovali, snažili se je budovat a pečovat o ně. To platí také pro naplňující sexuální život. Man­želská nevěra není ve své podstatě sexuální, ale časté a vášnivé milování je skvělou prevencí cizoložství. Neprovozujte pouze sex, ale opravdově se učte milovat se s man­želským partnerem a „znát“ jej skrz naskrz. Buďte jemní a nadšení, pečujte jeden o druhého, komunikujte a mějte se rádi. Těm, kdo vidí skutečně intimní manželství, je cedule „Zákaz vstupu na cizí pozemek“ zcela jasná.

Tomáš Korčák 2012, zpracováno podle knihy D. E. Rosenau: Tajemství milování II., Návrat domů 2011

 

Leták si můžete stáhnout zde v PDF formátu k vytištění…