Seminář “Obnovení apoštolské a prorocké služby”

29.-30.8.2001 Praha

Ann LaCoss:

Pán říká: Přicházím k vám velice osobním způsobem. Pamatujete, když jsem chodil s Adamem a Evou po zahradě? Já jsem se s nimi procházel. Povídal jsem si s nimi. Já jsem váš Bůh. Stvořil jsem tě. A vy jste lidi, s kterými jsem rád. Takovým způsobem k vám dnes přicházím. Přišel jsem jako Boží syn. Narodil jsem se v těle, ale co to znamená? Byl jsem mimino. Stejně jako vy všichni ostatní jste přišli na tento svět. Musel jsem přijít na svět v lidském těle, abych dělal to, co jsem měl dělat, abych obnovil ten vztah. Vyrůstal jsem tak jako vy. Vyrůstal jsem tak jako někteří z vás dosud vyrůstají. Doufám, že vy všichni ještě rostete. Ale přicházím jako člověk k člověku. Přicházím ke každému z vás.

Na této zemi jsem uskutečnil velmi dokonalé dílo a já ho ve vás dokončuji. Ve vás – v lidech – v jednotlivcích, s kterými chci mluvit a s kterými chci chodit. Tolikrát Pavel připomínal církvi, co jsem pro něho udělal. V rané církvi byli problémy se zlozvyky, se systémem, s učením. V rané církvi jsem měl svého syna Pavla, který mluvil k mé církvi. Připomínal rané církvi, co jsem činil, proč jsem to činil a jak jsem to činil. A totéž dělám pro vás. Připomínám vám, co jsem činil. Připomínám vám, kdo jsem. A připomínám vám, kdo jste. A připomínám vám ten vztah, za který jsem zemřel. Můj vztah s vámi. Můj vztah se všemi těmi, kteří mne mají teprve poznat.

Já vás chci. Chci, abyste byli svobodni. Protože jsem položil svůj život, abyste mohli být svobodni. A to volání, které máte v srdci – to volání být osvobozen od systému, být svoboden od strachu, být svobodný od vlastních nepravostí. To jsou skutečná volání a já je ve vás rozněcuji, protože chci, abyste mne potřebovali. Chci, abyste potřebovali jeden druhého. Chci, abyste tomu dali vše, co je potřeba. Abyste měli všechno, kvůli čemu jsem zemřel.

Ano, je tu cena. Někteří z vás jste se vydali mnoha různým systémům a představám. Všechno to v mém jménu. Ale teď zjišťujete, že něco z toho nebylo v mém jménu. Ano, měli jste za to, že tomu tak bylo. Ale teď zjišťujete, že s něčím z těch věcí jsem neměl mnoho co dočinění. Je tu cena. Protože jste se té lekci dobře naučili. Někteří z vás investovali léta. Investovali jste celý svůj život do toho, že jste dělali určité věci určitým způsobem. A při vší úctě, vy jste naprosto věřili, že to je celé ze mne. Ale teď zjišťujete, že v tom všem hodně chybí a že je tam mnoho mezer. A tak ano je tu cena. Zjišťujete, že některé věci, které jste považovali za tak důležité, nejsou tak důležité. Některé věci, ve které jste věřili, už nemají velký význam. Ano, já znám tu cenu a já vám dám všechnu statečnost, kterou potřebujete, abyste to mohli zahodit! Vím, je to jako začít úplně znovu. Začít smýšlet sám o sobě jinak a dovolit druhým, aby o tobě smýšleli jinak. Máš možná pocit, že budeš muset pozměnit svůj postoj a svoje skutky vůči lidem, které miluješ a kterých si vážíš.

Ale já tě ujišťuji, že to bude stát za to, protože ten hlad, který cítíš, bude nasycen. Vztahy, které budete mít spolu a se svými rodinami, budou stát za tu cenu. Příležitost, kterou budete mít sloužit tisícům lidí, kteří přijdou, bude stát za tu cenu. Já vám nabízím plný vztah od srdce k srdci, z života k životu. Naprostou jistotu, že chodíte a mluvíte se mnou. To je má touha. Má touha je, abyste chodili se mnou. Když tohle máte, pak budete připraveni pro to, čemu říkáme probuzení.

Já stavím základ, který bude velmi pevný, velmi široký, velmi dlouhý a plný mne. A to bude základ pro všechny ty tisíce a milióny, které ještě stále volám. A vy budete jako jsem byl já. Budete skutečně schopni říci: “Následuj mne! Následuj mne!” Jsem velmi osobní a vy také budete velmi osobní. Když řeknete: “Následuj mne!”, tak tím budete říkat: “Následuj Krista! Znej Boha!”

Buďte plně obnoveni v Bohu. To je moje srdce. To je má touha. Je to velmi prosté, ale drahé. Kvůli tomu jsem přišel. Kvůli tomu jste tu vy.

Bil Becht:

Viděl jsem vás jako součást celkového Kristova těla, ale byly v tom těle mezery (díry). Někteří z vás se pokoušeli zaplnit více než jedno místo (postavení). Ačkoli to asi nebylo tvé povolání, tvá služba, ty jsi do toho vstoupil a dělal jsi to, co bylo potřeba, abyste naplnili mezeru. Ale Ježíš mi ukazuje, že tyto mezery se stále zmenšují. A Když teď pozdvihuje více služebností v Kristově těle, zakrátko tu nastane plnost v tomto směru a Tělo bude fungovat s těmi službami, které Ježíš připravil pro Tělo. Efektivita Těla bude fungovat tak, jak Ježíš zamýšlel. Ale do té doby ti z vás, kteří nesou těžká břemena, musí pokračovat a nést je s Kristovou pomocí. Ale vězte, že v budoucnosti je tu v Těle neustálý růst, když další lidé jsou znovuzrozeni, rostou do služby a do dospělosti a Ježíš skrze vás dokáže právě to, co umístil do tvého srdce.