Láska je bezpodmínečná

Láska je bezpodmínečná

Stephen Kendrick & Alex Kendrick

 

„Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Ř 5,8)

 

Když se vás někdo zeptá: „Proč miluješ svoji ženu?“ nebo „Proč miluješ svého muže?“ – jak byste odpověděli?

 

Hodně mužů by nejspíše zmínilo krásu jejich ženy, její smysl pro humor, její laskavost, její vnitřní sílu. Také by mohli mluvit např. o tom, jaká je dobrá kuchařka, jaký má smysl pro hezké věci nebo že je dobrou matkou.

 

Ženy by zas nejspíše mluvily o tom, že jejich muž hezky vypadá nebo o jeho zajímavé osobnosti. Mohly by dále zmínit třeba stálost svého muže, či jeho pevný charakter. Jiné by řekly, že svého muže milují, protože je jim vždycky k dispozici, protože je velkorysý, protože jim pomáhá.

 

Avšak co pak, když postupem času vaše žena či váš manžel ztratí všechny z těchto vlastností? Stále byste je milovali? Pokud bychom vzali vážně výše zmíněné odpovědi, pak jedinou logickou odpovědí na tuto otázku by bylo „Ne“. Jestliže všechny vaše důvody pro to, abyste milovali svého manžela či svoji manželku, mají něco společného s jeho či jejími kvalitami – a pak najednou či postupně všechny tyto kvality zmizí – váš základ, na kterém vaše láska vyrostla, je najednou pryč.

 

Láska může přetrvat po celý život jedině tehdy, když je bezpodmínečná. O lásce platí toto: Láska není určována tím, kdo je milován, ale tím, kdo se rozhodl milovat.

 

Pro tento druh bezpodmínečné lásky užívá Bible řecké slovo agapé.

 

To se liší od dalších druhů lásky, které jsou – filía (přátelská láska) a erós (sexuální láska). Jak přátelství, tak sexuální láska mají samozřejmě v manželství své velmi důležité místo a zcela jistě jsou nezbytnou součástí onoho životního domu, který spolu budujete jako muž a žena. Avšak kdyby vaše manželství zcela záviselo na tom, že máte společné zájmy nebo že vedete vydařený sexuální život, pak by byly základy vašeho manželství nestabilní.

 

Přátelská láska (filía) a sexuální láska (erós) jsou ve své podstatě spíše responzivní (tj. reagující na něco, co k nám od druhého přichází jako první) a mohou se měnit v závislosti na našich citech. Láska, kterou zde označujeme slovem agapé, je však nezištná a bezpodmínečná. Pokud tento druh lásky tedy netvoří základy vašeho manželství, zub času je pravděpodobně dříve či později nahlodá a zničí. Láska označovaná jako agapé je láskou „ve zdraví i nemoci“, „v hojnosti i nedostatku“, „v časech dobrých i zlých“. Je to jediný druh lásky, který lze nazvat skutečnou láskou.

 

To proto, že právě tak miluje Bůh. Bůh nás nemiluje, protože my si lásku zasloužíme, ale protože On je milující. V Bibli čteme: „V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy“ (1 J 4,10). Pokud by Bůh trval na tom, abychom se my nejprve ukázali hodni jeho lásky, dopadli bychom velmi žalostně. Avšak Boží láska je volbou, kterou On činí zcela sám. Je to něco, co přijímáme od Boha a pak se o to dělíme s ostatními. „My milujeme, neboť on první miloval nás“ (1 J 4,19).

 

Jestliže muž řekne své ženě: „Já tě už nemiluji,“ v podstatě jí říká toto: „Nikdy jsem tě vlastně bezpodmínečně nemiloval.“ Jeho láska byla založena na pocitech nebo okolnostech, spíše než na závazku či oddanosti. Takováto situace je výsledkem manželství, které je budováno pouze na přátelském (filía) či sexuálním (erós) rozměru lásky. Pro manželství je zapotřebí pevnější základ, než pouhé přátelství či sexuální přitažlivost. Bezpodmínečná láska, láska typu agapé, časem či okolnostmi zničena nebude.

 

Tím ovšem nechceme říci, že partnerská láska, která začala pouze na základě společných zájmů či sexuální přitažlivosti, nemůže být později postavena na pevnější základ lásky bezpodmínečné. Jestliže své manželství nově postavíte na pevný základ agapé, pak vaše vzájemné přátelství a romantické či sexuální aspekty vašeho vztahu se stanou ještě mnohem více obšťastňujícími, než kdykoli před tím. Jestliže vaše vzájemná radost jeden z druhého jako nejlepších přátel a milenců je založena na neochvějné oddanosti, budete zakoušet takovou intimitu, jaké nemůže být dosaženo žádným jiným způsobem.

 

Avšak ve své snaze o takovýto styl manželského vztahu se budete snažit velmi klopotně a neúspěšně, jestliže nedovolíte Bohu, aby ve vašem nitru nechal růst Jeho vlastní lásku. Láska, která „ať se děje cokoliv“, skutečně „vydrží, věří, má naději a vytrvá“ (srov. 1 K 13,7; ČEP), takováto láska nemůže pocházet z nás samotných. Takováto láska může pocházet pouze z Boha.

 

Písmo říká, že „ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Ř 8,38-39). Toto je Boží způsob lásky. A Bohu díky – na základě vaší vlastní volby – se toto také může stát vaším způsobem lásky. Avšak musíte nejprve tuto lásku přijmout a pak se o ni dělit.

 

A nebuďte překvapeni, když váš partner začne ve stínu této lásky žít s mnohem zdravějším sebevědomím a s větší spokojeností, a tak se pro vás stane mnohem láskyhodnějším, než kdykoli dříve. Již pak nebudete říkat: „Miluji tě, protože…“ Budete totiž od nynějška říkat: „Miluji tě. Tečka.“

 

DNEŠNÍ ÚKOL

 

Během dnešního dne pro svého partnera udělejte něco neobyčejného – něco, co vám i jemu připomene, že vaše láska je založena na vašem rozhodnutí a na ničem jiném. Umyjte auto. Ukliďte kuchyň. Kupte mu jeho oblíbený zákusek. Vyžehlete či složte vyprané prádlo. Jakýmkoli způsobem dejte najevo svoji prostou radost z toho, že smíte být jejím či jeho partnerem v manželství.

 

Zde si poznamenejte splnění dnešního úkolu.

 

Byla vaše láska v minulosti založena spíše na vlastnostech a chování vašeho partnera, nebo spíše na vašem vlastním závazku a rozhodnutí? Jak můžete pokračovat v projevování své lásky k vašemu partnerovi i v situacích, kdy tato láska není opětována tak, jak byste to očekávali?

 

„Toho, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.“ (Ž 32,10)

 

Toto je jedna ze 40 výzev lásky obsažených v knize Výzva lásky od Stephena & Alexe Kendricka vydal Návrat domů 2011. Tato cesta obnovy či povzbuzení manželství je mistrně popsána ve filmu V jednom ohni (Fireproof), který je možno s českým dabingem stáhnout na adrese: http://uloz.to/xenoC9N/v-jednom-ohni-czdub-2008-avi