Oživující řeka vytékající z církve

Oživující řeka vytékající z církve

 

Harvey Boyd – Smečno 15.9.2012

 

Viděl jsem církev, ze které začala vytékat řeka. Řeka pak protékala skrze celou zemi. Lidé z církve začali vycházet a jeden za druhým skákat do řeky. V řece se však objevily vysoké útesy, které lidem překážely. Nakonec však každý jednotlivec do řeky skočil. Řeka proudila velmi rychle a lidé jí byli unášeni. Další a další útesy v řece vyvstávaly. Jsou to útesy, které se snaží lidi zastavit. Někteří lidé na ně vylezli. Bylo tedy těžké řekou proplouvat. Několik málo lidí bylo unaveno a proto se nechalo útesem zastavit. Ale většina lidí dokázala skrze výčnělky proplout.

 

Oba břehy řeky byly velice neplodné a nehostinné. Nebyl tam vůbec žádný život. Nakonec se lidem podařilo útesům vzdálit a proplout dál. Jeden za druhým se dostávali k břehům a vyšplhali na souš. Všude tam, kam lidé vstoupili, se země začala v jejich stopách oživovat. Všude, kam vstoupili, začal proudit život, vytvořil se zelený nádherný trávník a začaly vyrůstat krásné květiny. Lidé, kteří na nehostinných březích do té doby leželi, vypadali jako mrtví. Lidé z řeky se jich dotkli a oni začali povstávat k životu. Do země přišel život.

 

Byla to Boží řeka. Skalnaté výběžky byly potíže, skrze které se každý z vás musí dostat. Jenom několik málo lidí mělo postoj, že to vzdávalo. Možná jsou to boje za osobní proměnu, možná přijdou ještě jiné zápasy. Když se však nenecháte překážkami zastavit a vybojujete ve svých oblastech svůj boj, bude skrze vás božský život proměňovat všechno, kam přijdete. Je to vidění, které mi dal Pán dnes ráno, když jsem se za vás modlil. Proto věřím, že je to určitě určeno pro vás. Co se stane, když prolomíte? Božský život bude proudit skrze vás a přijde život.

 

Harvey Boyd – Mělník 18.9.2012

 

Pán mi při uctívání říkal, abych vám vyřídil, jak moc má každého z vás rád, jak se z vás opravdu raduje a že nad vámi i někdy pláče. Ale pozor, jsou to slzy radosti. Pán si váží všeho, co děláte. Má však pro vás něco mnohem většího a to se pomalu začíná dít. Připravuje srdce lidí v tomto městě, aby přijali jeho Království. Vzkazuje vám, ať hledáte jeho tvář, ať mu nasloucháte a potom jdete ve víře. Budete překvapeni, co skrze vás bude dělat.

 

Tomáš Najmon – Oltář chval Mělník Chloumek 15.10.2012

 

Při pohledu na Mělník jsem v duchu slyšel slovo „boj“, které se několikrát opakovalo. Ptal jsem se Pána: „Co je to za boj?“ „Je to boj o vaši vytrvalost. Nepřítel se vás snaží odradit tím, že zatím nevidíte ve viditelném světě mnoho ovoce. Nenechte se odradit, zůstaňte zacíleni a jistě zvítězíte. Stojíte na straně vítěze.“