Sedm typů lidí

Mělník 7.4.2003

Viděl jsem několik různých typů lidí.

První byl ochromený a slyšel jsem, jak k němu zní slovo: “Proto napřimte svěšené ruce a ochablá kolena a čiňte svýma nohama přímé kroky, aby se to, co kulhá, nevymklo, ale raději bylo uzdraveno.” (Žd 12,12-13 NBK)

Druhý člověk měl nohy v síti a znělo k němu vyznání krále Davida: “Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy.” (Ž 25,15)

Třetímu člověku, který seděl ve svém trápení a užíral se, bylo určeno slovo: “Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.” (Iz 60,1)

Čtvrtý stál na místě a k němu bylo určeno slovo: “Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili.” (Ef 2,10 NBK)

Pátý se neustále otáčel dozadu a pro něj bylo slovo: “Pamatujte na Lotovu ženu.” (Lk 17,32 NBK)

Šestý ve své síle Hospodina předbíhal, nebo zase v liknavosti šel pozadu a k němu bylo určeno slovo: “Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu: toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš.” (Ž 32,9)

Sedmý člověk kráčel v Hospodinových skutcích. Ostatní se postupně k němu přidávali a společně s Hospodinem pak kráčeli jedním směrem jako Hospodinova armáda, která pro něj zabírá nová území. Byla to stejná zkušenost jako měl král David, který vyznával: “Ve tvých stopách kane tučnost.” (Ž 65,12)