Povolání přinášet život

Povolání přinášet život

Tomáš Korčák

 

Jsme povoláni v tomto světě přinášet život a šířit Boží království. Tato služba života zahrnuje:

 

·        Odpuštění hříchů a nový věčný život (Sk 11,18)

·        Zvěstování evangelia (2Tm 1,10)

·        Zjevování Živého (Zj 1,17-18; J 17,3)

·        Zjevování darované spravedlnosti (Ř 8,1.10)

·        Osvobozování od strachu ze smrti (He 2,14-15; 1J 4,17-18)

·        Vyvádění ze zákonictví a tělesnosti do svobody Božích dětí (Ř 8,2)

·    Odplavování pocitů odrazení, marnosti, zbytečnosti a nepatrnosti skrze zjevení pravého významu naší práce vedené Pánem (1K 15,51-58)

·        Odhalování a lámání pout smrti nad jednotlivci (deprese, sebevražedné tendence, prokletí…) (Ž 68,21)

·        Osvobozování od démonů

·        Uzdravování všech nemocí, zvláště rakovin a smrtelných nemocí  (Iz 25,6-9)

·        Uzdravování od neplodnosti a potrácení (2Kr 2,19-22)

·        Uzdravování pramenů a zdrojů

·        Kříšení mrtvých (Mt 10,8)

·        Odhalování a lámání územních nároků smrti (Iz 26,19-27,6)

·        Konečné naplnění služby života v druhém příchodu Krista (1K 15,51-55; 1Te 4,13-18; Zj 20)

 

(Shrnující úryvek z knihy Elijášův plášť – Co chce Bůh dělat v tomto čase skrze Tebe, Juda 2013)