Tsunami Boží slávy v Evropě

Tsunami Boží slávy v Evropě

Cindy Jacobs a Larry Alberts

 

Dvě prorocká slova o Evropě od Cindy Jacobs a Larry Albertse vyslovená na Konvokaci všech národů v Jeruzalémě 9.9.2013.

 

Cindy Jacobs:

 

Neboť Bůh říká: „Chystám se ještě jednou přinést reformaci do Evropy. Reformaci jako návrat k Božímu slovu. Bůh říká: „Podívejte se na Českou republiku! Chystám se tam dát velké Boží hnutí. To hnutí, které přijde, bude odvážné hnutí těch, kteří budou psát o pravdě a to bude přinášet lidem svobodu. Stejně tak, jako jsem pomazal Jana Husa, tak dám ještě jednou pomazání lidem z České republiky. Bůh říká: „A z toho pak bude zapáleno Německo. Chystám se zapálit Německo tak, že si to nebudete moci představit.“

 

Pán říká: „Evropo, věz toto! Může se ti zdát, že nyní je čas, kdy nepřítel vyhrává. Ale já pošlu tsunami svojí slávy na Evropu. Budu jednat skrze divy a zázraky. Moc Ducha svatého zničí pevnost humanismu. Přicházím jako mocný vichr a opět vyliji svého Ducha (dám Letnice) a žádný člověk nebude moci obstát před mojí slávou.“ Tak praví Hospodin.

 

Larry Alberts:

 

A Pán říká: „V Evropě je hluboko v zemi mnoho zaseto. A to, na co Evropa čeká, je příval vody. Duch svatý nyní přichází. A všechny ty semínka, která byla spící po celá desetiletí a desetiletí, brzy začnou klíčit. A tak jako kdysi přišel věk osvícenství, který vedl k racionalismu, tak nyní přijde opravdové duchovní osvícenství.

 

 A tak jako po celém evropském kontinentu rostou mé stromy života, tak mnoho lidí dojde k poznání našeho Pána Ježíše Krista a ke spáse. Připrav se Evropo na to, co nyní bude uvolněno, na to, co přijde. Připrav se Evropo na to, co se nyní uvolňuje. Nebesa jsou otevřena, déšť přichází a mnohá semena se objeví. Jsou tady semena Božího království, která nikdy nebyla ztracena. Ty se nyní aktivují v Ježíšově jménu.“

 

 

 

Ihned poté, co jsem slyšel tato slova v Jeruzalémě jsem se ptal Pána na skutečnost, že podobná proroctví mají snad ve všech národech světa. A Duch mi řekl, že Jeho vůle je jednat v mnoha národech, ale že to také záleží na skutečnosti, zda mu křesťané pro toto jednání udělají prostor. Jestli řeknou: „Tady jsem, Pane. Pošli mne! Použij si mne!“

 

Petr Kácha, pastor, Česká republika, člen Mezinárodní rady starších (Konvokace všech národů v Jeruzalémě)