Deset rozhodnutí dobrých rodičů

 

DESET ROZHODNUTÍ DOBRÝCH RODIČŮ

Tomáš Korčák 2014

 

1.       Obracím své srdce ke svým dětem a budu je milovat Boží láskou! (Mal 3,23-24; Př 23,26; 1K 13,4-8; Ř 5,5; Ř 11,22)

 • Jak se projevuje, když mám obrácené srdce ke svým dětem a co to vypůsobí?
 • Jak se projevuje Boží láska?
 • Mohu více milovat než Bůh?

2.       Rozhoduji se, že základním rysem mého života bude Boží bázeň! (Př 14,26-27; Ž 112; Ž 128; Př 31,10.30; Př 8,13; Kaz 12,12-14)

 • Co to je Boží bázeň a jak se projevuje v mém životě a u mých dětí?

3.       Budu svým dětem dobrým příkladem a budu je vychovávat v Pánově kázni a napomenutí! (Př 17,6; Př 20,7; Ef 6,4; Ko 3,21; Heb 12,5-11)

 • V čem jsem a v čem nejsem svým dětem dobrým příkladem?
 • Co se děje, když ve výchově svých dětí nejsem sám poddán Pánově kázni a napomenutí?
 • Jak mohu své děti dráždit k hněvu a vést je tak do malomyslnosti?

4.       Budu milovat Hospodina, mít ve svém srdci Boží slova a budu je vštěpovat svým dětem! (Dt 6,1-9; Dt 30,6; Ko 3,16)

 • Jak se projevuje moje láska k nebeskému Otci?
 • Jakým způsobem mohu prakticky a programově svým dětem vštěpovat Boží slovo?

5.       Jako Hospodinův učedník budu své děti cíleně vést, aby se staly Hospodinovými učedníky! (Ž 127,3-5; Iz 50,4-7; Iz 54,13)

 • Jak se projevuje učedník?
 • K čemu chci dovést svoje děti, které jsou jako šípy v mé ruce?

6.       Budu svým dětem žehnat a projevovat lásku přívětivostí a fyzickým kontaktem! (Mk 10,13-16)

 • Jak Ježíš jednal s dětmi?

7.       Budu ve své rodině vytvářet atmosféru jednoty, pokoje, radosti, povzbuzení a porozumění, budu s dětmi dělat mnoho legrace! (Mk 3,25; Jk 3,16; Mt 5,9 Ř 14,17; Př 17,22)

 • Co způsobuje rozdělení, sváry a hádky?
 • Proč je legrace tak důležitá? Co legraci působí?

8.       Budu své děti důsledně vychovávat, nebudu se je bát napomenout a bude-li potřeba zarmoutit včasným potrestáním! (Př 3,11-12; Př 13,24; Př 19,18-19; Př 29,15; Př 20,30; Př 22,15; Př 23,13-14; Př 29,17; 1S 2-4 {zvláště 2,29 + 3,13}; 1Kr 1,5-6; Pl 3,31-32; 2K 7,8-11; Heb 12,11)

 • Jak se projevuje skutečná rodičovská láska podle Písma?
 • Co se stane, když budu více ctít své děti než Boha?
 • Co se stane, když touha po příjemných pocitech převáží touhu po pravdě a Boží proměňující lásce, tedy když měřítkem mých hodnot je člověk a ne Bůh a jeho Slovo?
 • Proč je pokládání hranic ve výchově mých dětí a důsledná konfrontace tak důležitá?

9.       Budu motivovat své děti milostí a odměnou ke zdravým návykům! V atmosféře odpuštění, kázně, povzbuzování a Boží lásky povedu své děti, aby měli čisté srdce, dobré svědomí a upřímnou víru! (Př 3,11-12; Př 5,23; Př 12,1; Př 15,10; 1Tm 1,5; Heb 9,14; Heb 10,22)

·        Jaké děti potřebují zdravé návyky?

·        Je pravdivé následující přísloví: „Zasej myšlenku, sklidíš čin; zasej čin, sklidíš návyk; zasej návyk, sklidíš charakter; zasej charakter, sklidíš osud.“?

·        Proč je kázeň tak důležitá?

·        Co má být cílem správného vyučování?

 

10.   Moje děti nejsou mým vlastnictvím, ale jsou mi od Boha svěřeny, abych je dobře vychoval a připravil pro samostatný, zodpovědný a zbožný život! (L 14,26; Př 22,6)

 • Na kom se mají moje děti stát zcela závislými?
 • Věřím, že má Bůh specifický plán a poslání pro mé děti?