Vhledy do duchovní situace nejen pro rok 2014

Vhledy do duchovní situace nejen pro rok 2014

James W. Goll

 

Přehled osmi jasných prorockých slov pro rok 2013:

 

  1. Dveře pro sklizeň jsou otevřené – Mt 9,38
  2. Vejděte do Království a uvolňujte jeho pokoj – Ř 14,17
  3. Zapněte tlačítko RESTART – Př 24,16
  4. Znova přijde čas vylití Ducha svatého – Jl 3,1-2
  5. Vybudujte kulturu riskování – L 17,6
  6. Vítejte čerstvou Pánovu přítomnost pramenící z hnutí uctívání – Ž 22,27; Zj 22,17
  7. Posun k slavné eschatologii – Iz 60,1-3
  8. Království Boží je aktivováno skrze Slovo – mluvte proto s radostným prokřikováním ke svým horám! – Mk 11,23; Za 4,6-7

 

Slova pro rok 2014 a dále!

 

1.       Je čas ohně – čerstvý křest ohněm (Mt 3,1; Sk 2,2-4; Lv 6,9-13)

 

Nedávno mi Duch svatý řekl: „Uvolňuji pro duchovní boj obnovené zbraně: oheň, katapult a beranidlo.“ Když sestoupí oheň Ducha svatého, vypůsobí to usvědčení ze hříchu a čerstvá, mocná navštívení. Někteří budou jakoby katapultováni do budoucnosti, aby si zpět do své současné situace přinesli mnohé poklady. Ve stejný čas se – v tomto roce dveří – pod úderem starého beranidla používaného ke zlomení odporu nepřítele otevřou s mohutným rachotem zavřené dveře.

 

Během uplynulého Dne smíření viděl prorok Bob Jones vejce, které mu někdo podal. Když se vejce rozbilo, bylo uvnitř plné ohně. Zakusili jsme již víno Ducha svatého a nyní budeme zakoušet Pánův oheň. V Ježíšově jménu budou z Pánova oltáře uvolněny čerstvé žhavé uhlíky, které očistí naše rty a zmocní služebníky nést evangelium k nezasaženým skupinám lidí.

 

2.       Volání ke strážcům na hradbách: Pozor, buďte ve stavu pohotovosti! (Iz 62,7; Mt 26,40)

 

První noc po mém přestěhování do nového domu ve Franklinu, Tennessee se v nohách mojí postele objevil válečný anděl, jehož jsem neviděl asi 25 let a energicky řekl: „Pozor! Buďte ve stavu pohotovosti!“ Je to naléhavé volání ke všem „strážcům na hradbách“, aby zaujali své místo zvláště pokud jde o ochranu Izraele, Sýrie a Golanských výšin.

 

Povstane také obnovené lokální hnutí místních církví shromážděných kolem Pánových slov: „Cožpak jste nemohli bdít jednu hodinu?“ Tři proudy celosvětového modlitebního hnutí – místní církev, dům modlitby a modlitební síť – se naučí tomu, jak ve větší míře spolupracovat.

 

3.       Zpřesnění v přijímání slov poznání (1K12,8)

 

Nedávno na mne sestoupila Pánova přítomnost a Pán mi řekl: „Semena, která vidoucí a proroci po celá desetiletí zasévali do mladé generace, nyní vyraší. Budou uvolňována velice přesná slova poznání, což vypůsobí atmosféru Pánovy bázně, úžasu a údivu.“

 

Vyhlížejte tzv. dary zjevení, kterými jsou slovo poznání, slovo moudrosti a dar rozeznání duchů.

 

4.       Uvolnění tzv. vykladačů vykoupení a vyslanců naděje! (1Te 5,8; Ko 1,27; Tt 2,13)

 

Celosvětové prorocké hnutí bude očištěno. Způsobí to, že se „proroci soustřeďující na problémy“ stanou „proroky soustředěnými na řešení problémů“.

 

Pán má lék pro křesťanství založeném na utrpení. Použije si k tomu novodobé Daniele, kteří budou chodit v porozumění vykoupení. Tito vykladači naplněných nadějí se budou natahovat k Božímu srdci ohledně jeho díla vykoupení, pokud jde o budoucí generaci a přitom budou ctít minulé vlny Ducha svatého i pionýrské dílo předešlých prorockých hnutí. Je čas, aby tito „vykladači vykoupení“ povstali!

 

5.       Obnovím vás (Sk 3,19-21)

 

V loňském roce bylo jedno z hlavních přijatých slov: „Duch svatý zapíná tlačítko RESET.“ Ve stejném smyslu jde i slovo, které silně rezonuje v mém srdci: „Obnovím vás a budu obnovovat!“

 

Podle knihy Skutků 3,19-21, bude Ježíš ponechán v nebi, dokud nedojde k obnově všech věcí, jak je předpovězeno skrze svaté proroky. Toto zahrnuje i obnovu poselství, poslů i metod.

 

Dílo obnovy všech věcí v sobě zahrnuje: obnovu Izraele, obnovu ohně na oltáři (celosvětové hnutí modlitby a uctívání), plnou obnovu nadpřirozené služby Království, obnovu skutků milosrdenství, spolupráci generací, pověření Království a původního poslání církve: sklizeň duší získaných pro Beránka, odměnu za všechna Pánova utrpení.

 

Toto je část zjevení, jak jsem je přijal a věřím, že jde o jednání Ducha svatého v této hodině. Každý z nás vidíme pouze částečně a dokonce i to nejlepší proroctví je jen částečné. Když však každý z nás přinese svůj díl z celé skládačky, budeme schopni vidět celé vidění věcí, které má nastat, jasnějším způsobem.

 

Požehnání vám všem v Ježíši Kristu!

James W. Goll, http://www.ministrytothenations.org/

 

Reset je v počítačové terminologii akce nebo signál, který velmi rychle ukončí chod systému a nastartuje jej znovu od začátku. (Wikipedie)