Malé kroky k velkým vztahům

Malé kroky k velkým vztahům

Alena Mrázková

 

Asi vůbec nejdůležitější věcí v životě a také v manželství je zachování správné hierarchie hodnot. V našem životě je na prvním místě Bůh, potom je manžel či manželka, děti, dále zaměstnání, služba v církvi a nakonec naše koníčky. Pokud se někde hierarchie obrátí, nastanou problémy. Pokud jsme víc závislí na svém partnerovi než na Bohu, staneme se „železnou koulí na noze“ našeho partnera. Čekáme potom od člověka více než nám může dát a to vede k frustraci na obou stranách. Buďme závislí na Bohu a ne na partnerovi. Upevněme se ve víře. Budujme vášeň k Bohu, hlubokou lásku. Potom nás Boží láska může naplňovat a my můžeme dávat lásku dál a manželství je hlavně postaveno na dávání. Život s „pijavicí“ je náročný. Určeme si časy s Bohem, ty nás upevní.

 

Ke svobodným: Svobodní, budujte dobrá přátelství, protože manželé by měli být dobrými přáteli. Jak se pozná dobré přátelství? Je dlouhodobé, přátelé si jsou věrni, jsou ochotni si pomoci, mají na sebe čas, umějí o sobě mluvit, jsou spolu rádi. Přítel je ten, který se mnou projde těžké věci a já je projdu s ním. V každém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. (Př 17,17) Přítel nás má stále rád za všech okolností. Občas mohou přijít situace, kdy si musí přátelé něco vyjasnit a tak se navzájem obrušují. Železo železem se ostří, tak muž zostřuje tvář přítele svého. (Př 27,17) Ten, kdo dovede mít dobré (dostatečně hluboké) vztahy s druhými, dovede mít i vztah se svým budoucím partnerem.

 

Učme se spolu komunikovat. Učme se být otevření, mluvit spolu, užít si společný čas, řešit nedorozumění. Člověk, který není schopen přátelství před svatbou, není schopen ani kvalitního manželství. Umějme naslouchat, ale umějme se i otevřít a nechat do sebe nahlédnout. Pokud víte, že jste spíše uzavřenými lidmi, cíleně se učte mluvit, i když je vám to proti srsti. Naučte se popsat, jaký jste měli den. Zamyslete se nad tím s čím v srdci bojujete, naučte se popsat pocity. I když vám to na začátku nepůjde, má to smysl, ovocem bude hlubší manželství a spokojenější partner, který vás bude znát. Upovídaní lidé se zase potřebují naučit naslouchat. Oboje je možné se naučit.

 

Mějme střízlivé očekávání od manželství. Můžeme spolu prožít mnoho krásných chvil během doby chození, ale i v manželství. Manželství je velký dar. Je to příležitost k duchovnímu rozvoji, k přijetí různých darů od našeho Otce. V manželství se můžeme navzájem posilovat, stát při sobě. K manželství patří i někdy bolest. Můžeme se navzájem něčím zranit, aniž bychom chtěli druhému ublížit. Bolesti ale nemusí být mnoho. Můžeme přijmout v manželství daleko více posily a dobrých věcí, ale buďme připraveni i na těžkosti. Všechny zápasy, kterými projde manželství, mohou vztah posílit. Myslíme každý jinak, buďme schopni se navzájem milovat a přijímat takoví, jací jsme. Čím víc do našeho manželství vložíme, tím víc si ho budeme vážit.

Často odpouštějme. „Buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy.“ (Ef 4,32) Občas nás stojí hodně sil některé věci odpustit, tak je odpouštějme stále dokola, postupně odezní. Pokud máme s odpouštěním problémy, připomeňme si, co všechno nám Bůh odpustil. Připomeňme si také, co všechno nám odpustil náš partner. Odpouštějme jako nám odpouští Bůh. Také my buďme schopni přijít a omluvit se ať už příteli nebo partnerovi.

 

                              Protože je mnoho manželství v této zemi, která se rozpadají, buďme opatrní, bychom „nepadli“. Uvědomuji si, že manželství je v mnohém tlaku. Je mnoho nebezpečí, která na manželství číhají. Některá přichází zevnitř (z nás), např. kritika, sebelítost apod. Jiná nebezpečí přichází zvenku, např. sympatický kolega či kolegyně v práci, který se může stát bližším než náš partner. Ďábel se raduje, když zničí manželství. Bůh nemá rád rozvod, protože Bůh nemá rád rozdělení. Bůh nás nabádá k úctě k manželství. Jedním z rysů lidí poslední doby je, že nedodržují smlouvy. V myšlení dnešních lidí je: „Nefunguje ti manželství? Ukonči to.“ Buďme ochotni za manželství bojovat. Nepřipouštějme v mysli ani myšlenky, že bychom se mohli rozvést. Dnešní důvody pro rozvod jsou často velice malé a Písmo dává jasný jediný důvod rozvodu a tím je smilstvo našeho partnera. Ani závislost partnera není důvodem k rozvodu. Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. (Žd 13,4) Važme si manželství jako dobrého daru od Boha Otce, i když není dokonalé.

 

(Slovo pronesené při Národním týdnu manželství 2014)