Spolupráce mezi Českou republikou a Německem

1.5.2004 (seminář Realita duchovního světa)
Při modlitbách za odpuštění kvůli okupaci České republiky Německem a Sovětským svazem bylo přijato následující slovo:

Je a vlastně vždy bylo Božím plánem pro Českou republiku, aby její lidé zde v České republice spolupracovali s Německem a jeho lidem. Budou vybudovány spojení, vztahy a mosty přes hranice mezi Českou republikou a Německem. Boží lid v České republice a v Německu vybudují vzájemné vztahy a společně půjdou sloužit na východ, aby přinesli evangelium do Ruska a bývalých komunistických zemí. Boží lid v České republice se znovu naučí nebo obnoví a opráší své znalosti ruského jazyka, aby mohli přinést evangelium a Boží království k rusky mluvícím lidem a národům.