Testování snů

Důležitou součástí posuzování snů je jejich testování. Potřebujeme zjistit, zda sen přináší pravdivé a platné zjevení. Zde je několik rad, které vám při tomto posuzování pomohou:

  1. Není sen v rozporu s Boží povahou? Bůh je dobrý a milující Otec, který přeje dětem to nejlepší.
  2.  Není sen v rozporu s principy psaného Božího slova?
  3.  Oslavuje sen Ježíše Krista a ukazuje lidem na něj a na jeho dílo kříže?
  4. Posiluje sen vaši víru a probouzí ve vás touhu po úzkém vztahu s Milencem vaší duše?
  5.  Uvádí vás sen do svobody v Boží milosti, nebo vás i jiné uvádí pod jho zákonictví?
  6.  Je sen v souladu s celkovým Božím plánem pro váš život, jak jste mu porozuměli? Jeví se jako pokrok týmž směrem, který vám byl již zjeven?
  7.  Uvádí vás sen do obecenství s Tělem Kristovým, nebo vyvolává odcizení a dezorientaci?

(použito z knihy Jamese W. & Michal Ann Gollových: ŘEČ SNŮ – Prorocká moc snů, zjevení a Ducha moudrosti, Vydavatelství Juda 2017)