Činím své dílo skrze spojená srdce

Činím své dílo skrze spojená srdce. Spojená srdce projdou i zkouškami a pronásledováním. Mým Duchem navázané vztahy udržujte skrze pokoru a trpělivost v jednotě a čistotě. Ve vás počalo semeno mých záměrů a narodí se skrze ty, kteří mi dají svá srdce a nechají mne, abych jejich srdce spojil s druhými. Moje tělo má jedno srdce. Žádej mne, abych spojil tvoje srdce s tvými bratry. (Tomáš Korčák, 7.11.2005)

Dal jsem vám něco velmi drahého a cenného. Je to jednota v mém Synu. Skrze Kristův kříž bylo odstraněno každé rozdělení. Byli jste ukřižováni s Kristem, aby ve vás povstal jeden nový člověk – vzkříšený Kristus. Jeho mysl, jeho záměry, jeho smýšlení, jeho duše je vám dána. Jeho láska, jeho veškerá trpělivost, jeho pokora a mírnost je vám k dispozici. Zachovávejte a pilně střežte tuto jednotu a v této jednotě rozšiřujte mé království. Jak toužím, aby moc evangelia proměnila země a národy a přinesla slávu mého poznání! Překážky, rozdělení a sváry rychle odstraňujte, aby se mohla šířit moje sláva. (Tomáš Korčák, 10.11.2006)