Přicházejí dny uzdravení

V duchu jsem viděl, jak se narodila spojená dvojčata. Ptal jsem se Ducha svatého, jaká jsou jména těchto dvojčat a on mi ukázal: Jedno se bude jmenovat „Domy uzdravení“ (Healing rooms) a druhé se bude jmenovat „Domy modlitby a uctívání“ (Prayer and worship rooms). Když se tato dvojčata narodila, byla z toho veliká radost všude tam, kde je začali zvát a přijímat v různých církvích, městech, oblastech a národech. Pak se mnou Duch svatý sdílel, že všude tam, kde se tato dvojčata – domy uzdravení a domy modlitby – narodí, kde o ně bude pečováno, kde budou milována, a kde se o ně budou starat a posilovat je, tam porostou až dorostou v rozsáhlá centra uzdravení. Modlitební a uctívací centra, která budou 24 hodin denně 365 dní v roce. To je ten prorocký záměr a to jsou ty dny, ve kterých žijeme. Přicházejí dny uzdravení. Dny zázraků jsou zde. Toto jsou dny nových začátků. Toto jsou dny nového porození. Ať se to stane, ať se to naplní!

(James W. Goll – The Healing Presence, CD 2002)