Chci rozšířit hranice vaší víry

Chci rozšířit hranice vaší víry, aby se mohlo šířit mé království a pokoj bez konce (viz Iz 9,6). Věřte v moc mého Slova, které kážete. Věřte v moc evangelia k záchraně a proměně. Věřte, že slyším a naplňuji vaše modlitby. Věřte, že slyším vaše vytrvalé volání za vaše města a že otevřu dveře. Věřte v moc semena, které vydá úrodu. Jestliže umíráte sami sobě, jestliže stojíte v Kristově smrti, pak se jistě projeví život vzkříšení. Věřte, že moje Slovo vámi vyslovené a moje evangelium roste a vydá úrodu. Jednejte podle své víry. Vyjadřujte svojí víru praktickým způsobem. Věřte v naplněné modlitby a podle vaší víry se vám stane. Mluvte svojí víru a čiňte svojí víru. Zkoušky, kterými procházíte, jsou pro rozšíření vaší víry. Přimkněte se ke mně, můj život ve vás vás uschopňuje věřit. Porozumíte zkouškám ve svém životě a to uvolní velkou radost a víru. Vaše víra se bude šířit společně s evangeliem k záchraně mnohých.

Chci vám dát naději do budoucnosti
Tomáš Korčák, 24-hodinová stráž 14.3.2007

Chci vám dát naději do budoucnosti (Jer 29,11). Skrze moji darovanou spravedlnost vás uvádím do svého odpočinutí. Na místě mého odpočinutí budu mluvit k vašemu srdci a budu otevírat oči a uši vašeho ducha. Pokoj bude vaším dohližitelem a moje spravedlnost bude vaším poháněčem. Můj život v lásce a pravdě bude z vás vycházet a vy budete předávat záchranu a naději do vašeho okolí. Synové pokoje bydlí v domech pokoje, ze kterých vytéká pokoj jako řeka do okolí.