POŽEHNÁNÍ DÁVÁNÍ – podivuhodné Boží principy

1. KOMU VLASTNĚ NÁLEŽÍM
Ga 2,19.20 Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus.
Ř 12,1.2 Dávám Bohu sama sebe jako živou oběť.
1K 6,19.20 Moje tělo je chrámem Ducha svatého, nepatřím sám sobě.
Fp 1,21 JEŽÍŠ je můj život!

2. ZÁKON SETBY A ŽNĚ

Ga 6,7 Co člověk zasévá, bude sklízet!
2K 9,6 Jak zaséváš, budeš sklízet!
Mt 19,29 Co obětuješ, obdržíš stonásobně zpět.
Lk 6,38 Dávej – dostaneš nadbytek zpátky!

3. CO SMÍME A MÁME DÁVAT?

Ř 12,1.2 naše těla (např. práce)
Ř 5,5 lásku (útěchu, podporu, J 13,34.35)
2K 9,6 naše peníze (budování společenství / Př 3,9.10)
Mk 14,37 náš čas (společenství s Bohem)
Ko 4,12 naše modlitby a přímluvy (za druhé / Jb 42,10)
Fp 4,4.5 radost a dobrotu (potřebným) atp.

4. JAK MÁME DÁVAT?

  • radostně (2K 9,7)
  • ochotně, ne z donucení
  • podle předsevzetí našeho srdce (2K 9,7)
  • rozumně a uváženě (2K 8,13.14)
  • pro Ježíše (Lk 14,13.14)
  • pravice nemá vědět, co činí levice (Mt 6,3.4)
  • jako obětavá vdova (Mk 12,41-44)

5. PROČ JE DÁVÁNÍ TAK DŮLEŽITÉ?
Je jedním z rozhodujících klíčů pro Boží požehnání!

Mal 3,10 Bůh otevře nebeské průduchy! Vyzkoušej to!
2K 9,8-11 Bůh žehná v nadbytku – dává nové osivo!
Žd 7,17 Skutkem potvrzuji, že Ježíš je kněz podle řádu Melchisedeka (Gn 14,17-24: Mal 3,6-12)