ŽIVOT KŘESŤANA V TOMTO SVĚTĚ

1. AKTUÁLNÍ SITUACE NAŠEHO SVĚTA

 • Celý svět leží ve zlém (1J 5,19)
 • Ďábel je kníže tohoto světa (2K 4,4: J 12,31: 14,30: 16,11). Příklad: rozbité rodiny, kriminalita, potraty, nemoci, nenávist, beznaděj, hektičnost, žádostivost, drogy …
 • “Toto jsem vám pověděl, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.” (J 16,33)

2. JAK TĚ BŮH VIDÍ V TOMTO SVĚTĚ:

 • Kristova libá vůně (2K 2,15.16)
 • sůl země, světlo světa (Mt 5,13-16)
 • Kristův dopis (2K 3,3)
 • Ježíšův svědek (Sk 1,8)
 • Kristův vyslanec (2K 5,20)
 • Kristův zplnomocněnec (Lk 10,19)

3. CO NÁS MOTIVUJE KE SLUŽBĚ LIDEM V TOMTO SVĚTĚ:

 • Otcova láska (J 3,16)
 • naše velké poslání (Mt 28,18-20)
 • velká nouze světa (Mt 9,36-10,1)

4. S ČÍM BYS MOHL MÍT PROBLÉMY:

 • strach (z odmítnutí, nejistoty, selhání, zklamání … / 2Tm 1,6-8)
 • stud (Ř 1,16: 1K 1,31: Mk 8,38)
 • mám nějaké poslání? (Mt 28,18-20: 1Pt 3,15)
 • co mám říkat? (Mk 1,15: 1K 15,1-4)
 • modlil jsem se dostatečně? (1J 4,4)
 • mám dostatek moci? (Sk 1,8)
 • a co když se někdo obrátí? (Sk 4,32)

5. JEŽÍŠŮV PŘÍKLAD V TOMTO SVĚTĚ (např.: J 4):

 • udržoval mnoho kontaktů (přítel hříšníků! Mt 11,19)
 • miloval lidi (soucit, zájem)
 • nelekal se choulostivých situací
 • přistupoval k lidem na jejich úrovni
 • byl připraven v modlitbě – mnoho charismat!
 • čekal na správný okamžik!