VÍRA – nová životní dimenze

1. NOVÝ ŽIVOTNÍ STYL, KTERÝ VŠE ZMĚNÍ!
Jak to vypadalo dříve? Byl jsi závislý na pocitech, na tom, co jsi viděl a slyšel, na okolnostech, na panikářství ostatních atd. atd. Ve svém životě jsi reagoval na to, co k tobě zrovna přicházelo.
Ovšem víra je nyní zcela novým životním stylem, novým rozměrem pro tvé myšlení, mluvení a jednání! To vede ke značné nezávislosti na vnějších okolnostech, které jsou kolem tebe! Zakoušíš novou životní orientaci, která uchopí celou tvou osobu.
2Kor 5,7  Jako věřící – ne jako hledící jdeme svou cestou.
Žd 11,1  Věřit znamená NE-pochybovat o tom, co není vidět.
1J 5,4  Naše víra je vítězný životní styl nad světem.
Víra tedy ustavičně sahá do neviditelné reality Boží a způsobuje, že Jeho zaslíbení jsou v našem životě naplňována.

2. JAK ZÍSKÁŠ TENTO NOVÝ ŽIVOTNÍ STYL A ROZŠÍŘENÝ ROZMĚR?
Víra jako nový životní styl se rozvíjí postupným růstem skrze čerpání z nadpřirozeného pramene s novým rozměrem pro život: Božího Slova – Bible.
Ř 10,17  Víra vzniká ze slyšení Božího Slova.
Ga 5,22  Je ovocem ducha, tzn. musí růst!
Víra zraje skrze neustálé zacházení s Božím Slovem (viz lekce 4) a tak soustavně zaujímá prostor v našem vědomí a utváří náš život.
Poznáváme : kdo Bůh je

jak myslí, hovoří, cítí a jedná
kdo vlastně jsme v Kristu Ježíši
co skrze Něho můžeme a máme dělat
jaká zaslíbení jsou nám skrze Něj dána
proč svět kolem nás vypadá takto …
že existuje neviditelný svět, který ovlivňuje naše životy
Nový životní styl je – jak si brzy tvé okolí všimne – život úplné důvěry Bohu a Jeho Slovu! Tak se ocitneme za hranicemi našeho přirozeného myšlení a zakusíme sami na sobě nadpřirozená zjevení Boží (Žd 11,6).

3. CO PRO TEBE VÍRA ZNAMENÁ V PRAXI VŠEDNÍHO DNE?
Bible nám velmi jednoduše ukazuje, jak můžeme vrůst do života víry. Následujme nyní tyto kroky:

  • Čtu, resp. poslouchám (při kázání) Boží Slovo tak často, jak jen to je možné (Ř 10,14).
  • Jsem osloven v situacích, kde mám nějaké potřeby (dostanu naději – Ř 4,18).
  • Rozjímám o slovu, které mne oslovilo a více ho nepouštím (Joz 1,8).
  • Uchopím to, že Bůh ke mně mluví a že chce to, co říká (J 17,17).
  • Tímto způsobem se ve mně rozvíjí substance = víra (Žd 11,1).
  • Přítomnou víru vyznám ústy (Ř 10,9.10).
  • Trpělivě a pevně držím tento Boží dar (Ř 4,20.21).
  • Nyní jednám úměrně jistotě, která je ve mně (Jk 2,22).
  • Neochvějně očekávám manifestaci toho, čemu jsem uvěřil (Mk 11,24).

Tvůj nový pramen informací, Boží Slovo, má v sobě tak mohutnou sílu, že přivede celé tvé myšlení, mluvení a jednání do nového rozměru. Zůstávejme tedy trvale na těchto základech.