JISTOTA SPASENÍ

1. JISTOTA (vím – mám – znám)

 

1J 1,9              Jistota odpuštění hříchů je založena na Boží věrnosti a spravedlnosti.

1J 3,1              Byli jsme nazváni dětmi Božími; a také jimi jsme.

1J 3,14            My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry.

1J 4,4.6          My jsme z Boha a Bůh je v nás (též 5,19).

1J 4,7.8          Každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.

1J 4,17           Máme naprostou důvěru (ČEP: plnou jistotu) pro den soudu.

1J 5,12           Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá.

1J 5,14-15      Máme k Bohu naprostou důvěruvíme, že nás slyšívíme, že máme.

1J 5,18-20      Trojí „víme“.

 

Pročti si 1. Janovu epištolu a vyhledej si (případně zaškrtni) tyto výrazy: znát, poznat, poznávat (neznat, nepoznat), vědět (nevědět), mít (nemít). Co tato slova vyjadřují?

 

2. NĚKTERÁ DALŠÍ MÍSTA V PÍSMU O JISTOTĚ SPASENÍ

 

L 10,20           Máme se radovat, že naše jména jsou zapsána v nebesích.

J 5,24             přítomnost – budoucnost – minulost

Ř 8,9               Jestliže někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.

Ř 8,16             Sám ten Duch dosvědčuje na základě Božího slova našemu duchu, že jsme děti Boží.

Žd 11,1           Věřit Bohu znamená … být si jist tím, co nevidíme.

 

3. MÁŠ SVĚDECTVÍ V SOBĚ?

 • Že zůstáváme v Bohu a on v nás, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal. Kdo by vyznal, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. (1J 3,24; 4,13-15)
 • Bůh vydal svědectví o svém synu. Duch dosvědčuje příchod a záchranu v Ježíši Kristu. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1J 5,6-13)

4. PROJEVY ZNOVUZROZENÉHO ČLOVĚKA

 • láska k Otci, Synu i Duchu svatému
 • touha číst Písmo, hovořit s Bohem, uctívat ho a poslouchat ho
 • odvrácení se od hříchu a model (nechci již hřešit)
 • usvědčování z hříchu od Ducha svatého
 • vědomí odpuštění svých hříchů a vítězství nad hříchem
 • změny postojů k lidem – odpuštění, láska a zájem o druhé
 • touha zvěstovat druhým evangelium
 • vnitřní pokoj a radost ze života
 • vedení Duchem svatým
 • zapojení v Kristově těle – církvi

5. PROČ CHYBÍ JISTOTA?

 • nedostatek poznání
 • ignorace Božího slova (lenost se jím zabývat)
 • nevěra v Boží slovo
 • pýcha a sebespravedlnost
 • spasení ze skutků (ospravedlnění ze zákona)
 • zůstávání ve hříchu, nerozvázané smlouvy se smrtí, modlářství (1J 5,21)

Zde si můžete stáhnout leták v PDF formátu k vytištění…