ZNOVUZROZENÍ

1. CO JE ČLOVĚK (lidská přirozenost)?

 

Gn 1,26-27: Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem.

 

J 4,24: Bůh je duch. Otec, Syn, Duch svatý – trojjedinost Boží.

 

1Te 5,23: Člověk je duch, má duši a přebývá v těle – trojjedinost člověka.

  1. Duch (Př 20,27): Náš duch je věčný (2K 4,16-5,10) Svým duchem jsme ve spojení s duchovním světem.
  2. Duše (Žd 4,12): Náš intelekt, mysl, emoce, vůle, představy, vzpomínky, přirozená lidská mentalita. Svojí duší jsme ve spojení s rozumovým, intelektuálním světem.
  3. Tělo: Viditelná, hmatatelná část člověka – hliněná nádoba (2K 4,7). Svým tělem jsme ve spojení s fyzikálním světem.

 

2. PROČ JE POTŘEBA SE ZNOVUZRODIT?

 

Gn 2,17: V den, kdy Adam pojedl ze stromu poznání dobrého a zlého, duchovně zemřel. Všichni potomci Adama se rodí s mrtvým duchem (Ef 2,1).

 

Ex 18,31-32: Abychom mohli mít společenství s Bohem a byli pro něho uschopněni žít, potřebujeme nové srdce a nového ducha (Ez 11,19-20).

 

J 3,3: Kdo se nenarodí znovu, nemůže žít v Božím království.

 

3. JAK SE ZNOVUZRODIT?

 

J 3,5: Náš mrtvý duch se znovuzrodí skrze víru v Boží slovo oživené Duchem svatým. Voda symbolizuje Boží slovo (Ef 5,26; Tit 3,5).

 

J 3,36: Uvěřit v Syna Božího znamená přijmout ho za svého Zachránce a Pána.

 

J 3,1-21: Prostuduj si rozhovor Ježíše s Nikodémem.

 

4. CO SE STANE ZNOVUZROZENÍM?

 

2K 5,17: Znovuzrodí se – ožije tvůj duch, staneš se novým stvořením. Tělo zůstane nezměněné. Tvůj duch – vnitřní člověk – se stane novým stvořením v Kristu (Pavel hovoří o vnitřním člověku /Ef 3,16/, Petr o skrytém srdce člověku /1Pt 3,4/). Náš duch je takto zachráněný pro věčný život v Božím království. Na proměně duše a těla – vnějšího člověka – musíš pracovat ty. Je to proces.

 

Jk 1,21: V tichosti (beze spěchu) přijímejme zaseté Boží slovo, které má moc zachránit (vysvobodit, proměnit) naši duši.

 

Ř 12,1-2: Máme vydat těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu a proměňovat se obnovou své mysli. Nikdo to za tebe neučiní, musíš to dělat sám.

 

1K 9,26-27: Pavel si podroboval své tělo. Svoje tělo je potřeba podřídit vnitřnímu člověku – znovuzrozenému duchu.

 

5. BOŽÍ SYNOVSTVÍ

 

Ř 8,14-16: Duch Boží má kontakt s tvým znovuzrozeným duchem, vydává vnitřní svědectví tvému duchu, že jsi Božím dítětem, a vede tě. Svého ducha posilujeme rozvažováním nad Božím slovem a modlitbou. Tak roste náš vnitřní člověk, který má vládu nad naší duší a naším tělem – vnějším člověkem.

 

Zde si můžete stáhnout leták v PDF formátu k vytištění…