NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROZHODNUTÍ MÉHO ŽIVOTA.

  1. Není to rozhodnutí pro správného partnera v manželství, nejpříznivější bydlení, nejlepší zaměstnání nebo nejvhodnější auto, – NE! Je to rozhodnutí pro Ježíše, Syna živého Boha!

Mt 12,30 Kdo není pro Ježíše, je proti Němu!

1J 5,12 Kdo má Ježíše, má život; kdo Ježíše nemá, ten také nemá život.

 

Tedy: Tvoje rozhodnutí pro Ježíše je proto tak důležité, protože má věčný význam. Toto rozhodnutí řeší otázku hříchu a viny a přináší ti odpověď na existenční životní otázky.

 

2. KDY UČINÍŠ TOTO TAK DŮLEŽITÉ ROZHODNUTÍ ?

Toho dne, když se obrátíš k Ježíši a přijmeš Jej do svého života. (J 1,12)

 

Co znamená obrácení?

Obsahuje dva podstatné kroky:

a) Úplné obrácení se ve víře k Ježíši jako Pánu (Šéf!).

b) Úplné odvrácení se od starého, hříšného života (zřeknutí se satana).

Sk 14,15 a 1Te 1,9 velmi jasně ukazují, že obrácení obsahuje dva kroky: zcela se oddělit od starého a zcela se přimknout k Ježíši!

 

3. JAK SE STANE OBRÁCENÍ PRAKTICKY ?

Činím pokání! (řec. „METANOIA“ = proměna mysli, změna způsobu myšlení). Pokání nemá nic společného s „muset se kát“, neboť Ježíš přece nesl náš trest za naši vinu! Znamená to: myslím nyní novým způsobem.

 

Čtyři kroky změny způsobu myšlení, které nalézáme v Bibli :

a) Poznám své hříchy a vinu (J 16,8-11)

b) Vyznám je před Bohem – a také m.j. před lidmi (Př 28,13: Jk 5,16)

c) Přestanu hřešit (L 19,8: J 5,14: 8,11)

d) Začnu nenávidět hřích (vidím zkázu hříchu – Žd 12,4)

 

4. JAKOU ÚLOHU MÁ BŮH V PROCESU ZMĚNY ZPŮSOBU MYŠLENÍ ?

Ř 2,4      Je to Jeho dobrota v akci – ta vede k obrácení!

J 16,8-11      On pracuje skrze Svatého Ducha na lidských srdcích.

J 6,44     Přitahuje nás do své milosti k Ježíši.

 

5. PROSTUDUJ SI PŘÍKLAD KLASICKÉHO OBRÁCENÍ SE K BOHU!

L 15,11-32 Ztracený syn (mladší + starší)