Doutnající křesťan

Mnoho křesťanů se podobá vyhaslé pochodni. Dříve jasně planuli a hořeli pro Boží království, ale z nějakého důvodu se plamen stále zmenšoval až zůstala jen doutnající, čadící, možná slabě žhnoucí, sazemi silně zanesená pochodeň. Nejen že znečišťují svoje okolí a nedávají světlo, ale navíc většinou mají tu vlastnost, že to nevidí. Proto jsem si jednoho klidného odpoledne sedl ke svému psacímu stolu a modlil jsem se: „Pane, jaký je rozdíl mezi hořícím a doutnajícím křesťanem?“ Výsledek už pomohl mnoha lidem.

Rozdíl mezi hořícím a doutnajícím křesťanem:

Hořící křesťan Doutnající křesťan
– chce ještě silněji hořet pro Ježíše – ptá se, proč vyhasl
– usiluje o víc a hladoví po Boží přítomnosti – ptá se, kde zůstal hlad a touha po Bohu
– ať se to hodí nebo ne, mluví o Ježíši – nemá rád, když někdo hodně mluví o Ježíši
– na Bohoslužbě se raduje – těší se až Bohoslužba skončí
– je plný věcí, které Ježíš dělá při něm i při sboru – je plný věcí, které musí udělat on nebo ostatní
– raduje se z každého usvědčení z viny a hříchu, protože ví, že tak bude ještě víc hořet pro Ježíše – raduje se z každého okamžiku, kdy se může vyhnout duchovní korektuře a pokání
– raduje se, že jeho starý život je pryč -stýská se mu po jeho starém životě a snaží se něco z něho znovu obživit zabalené do náboženského roucha
– cítí jako privilegium, že smí pro Ježíše vykonávat i to nejmenší a nejnepatrnější – i nejmenší a nejnepatrnější úkoly pro Ježíše vnímá jako přítěž
– už nemůže žít sám pro sebe, protože ví, že v něm hoří oheň Ducha svatého – patří k nejnešťastnějším lidem, protože sice poznal oheň Ducha svatého, ale ten už v něm nehoří

Jak znovu zapálit Boží oheň?

V Mk 5,25-34 čteme o ženě, která zoufale toužila po Božím dotyku. Měla pět vlastností, které mohou být rozhodující pro to, aby ji mohl nově zapálit Boží oheň. Našel jsem je v malé knížce od Stephena Hilla.

1. Byla vyčerpaná
a) Žena s krvotokem byla nemocná více než dvanáct let.
b) Ve svém hledání uzdravení už byla všude a nic nepřijala.
c) Byla hospodářsky zruinovaná a uzavřená ve svém prostředí. Poučení pro nás: Abychom mohli od Pána něco přijmout, musíme být úplně vyčerpáni z naší současné duchovní, emocionální a tělesné situace. Nesmíme už mít nic, co bychom mu mohli přinést. To znamená, že k němu přicházíme prázdní.

2. Měla uši, které slyšely
a) Někdo jí vyprávěl o Ježíši, ale sama se musela rozhodnout, že k němu přijde. Zpochybní Ježíšovu moc, nebo v ní uvěří?
b) Její srdce byla dobrá půda pro semeno naděje. Slyšela Ježíšova slova a dovolila jim, aby pronikly její bolestí. Poučení pro nás: Abychom přijali nový Boží dotek, musíme být ochotni naslouchat a poslouchat. Pán hledá srdce, která jsou připravená přijímat a ochotná jednat podle jeho slova.

3. Byla rozhodnutá, dotknout se Ježíše
a) Nestačilo jí Ježíše jen vidět
b) Byla připravená protlačit se zástupem a přijmout svůj zázrak. Poučení pro nás: Abychom od Boha něco přijali, musíme být připraveni probojovat se všemi překážkami. Možná to je spousta negativních myšlenek, nebo zatracování zlého srdce. Dokonce to může být strach z lidí. Je zajímavé sledovat, že mnoha křesťanům stačí být od Ježíše v „bezpečné vzdálenosti.“ Opravdoví křesťané nejsou spokojeni, dokud se Ježíše skutečně nedotkli a neví, že jsou proměněni.

4. Byla čestná
Před Ježíšem vylila celé své srdce. Poučení pro nás: Před Bohem nejde nic zatajit. Bůh ví, kdy k němu upřímně přicházíme. Jste ochotni vyznat každý tajný hřích? Vyznání našich hříchů chce slyšet Bůh z našich vlastních úst.

5. Udělala to veřejně
a) Byla ochotná zveřejnit svoji bolest.
b) Nestyděla se následovat Ježíše. Poučení pro nás: Křesťanství je něco veřejného. Ježíš visel na kříži nahý – veřejně! Chcete Ježíše skutečně následovat za každou cenu? Pak už vaše zoufalá touha po novém Božím dotyku není soukromá věc. Víte, že probuzení vypuklo tam, kde byla před církví vyznána a očištěna vina a hřích? Vyznejte před ostatními křesťany, že váš oheň vyhasl. Požádejte o modlitbu, aby se vás znovu dotkla moc Ducha svatého. Buďte připraveni veřejně vyznávat Ježíše jako svého Spasitele a Pána a Boží oheň ve vás nepřestane hořet!

Offensiv Nr. 12 – 2/98 (Info-Magazin TOS Tübingen)