Co jsme a co máme v Kristu

Matouš 8,17
11,28-30
18,11.18-20
28,18-20
1 Tesalonickým 4,15-17
5,16-18
Marek 1,8
9,23
11,22-24
16,17-18
1 Timoteovi 1,14
Lukáš 10,19-20 2 Timoteovi 1,7.9.13.14
2,1.10-12
3,15
4,18
Jan 1,4.5.16
3,6.14-17
4,14
6,35.40.47.54-57.63
7,37-39
8,31-32
10,10
14,6.12-14.20.23.27
15,4-5.7-11.16
16,23-24.33
17,21-23.26
Titovi 2,14
3,4-7
Skutky 17,28 Filemonovi 6
Římanům 3,22.24
5,1.2.5.9.11.15.17-19.21
6,4.6.8.11.23
7,4
8,1.2.9.11.15-17.32.37-39
15,5
Hebreům 1,3
2,9-11.14-15.18
4,14-16
7,19.22.25
8,6
9,11-12.14-15.24.26.28
10,10.14.19-20
13,5-6.8.15-16.20-21
1 Korintským 1,2.4-9.30
3,16
6,11.17.19
8,6
15,22.57
Jakubův 4,7.8
2 Korintským 1,20-22
2,14-15
3,14
4,6
5,17-19.21
8,9
9,8
13,3.4
1 Petrův 1,3-4.8-9.21
2,5.9.24
3,18
5,7.10
Galatským 2,4.16.20
3,13.14.26-29
4,5-7
5,1.6.24
6,14.15
2 Petrův 1,8
Efezským 1,3-7.10.11.13.20
2,5-7.10.13.15.18.21-22
3,6.12.16
4,16
5,8
6,10
1 Janův 1,5.7.9
2,1.5.6.8.12-14.20.27.28
3,1.2-3.5.6.9.14.24
4,4.9.10.13.15.16
5,1.4-5.10-15.18-20
Filipským 1,11
2,5.13
3,9.12-14
4,4-7.13.19
2 Janův 9
Koloským 1,13-14.16-20.26-28
2,3.6-7.9-15.17.19.20
3,1.3.4.17.24
Zjevení 1,4-6.8