Bůh tě může použít

Až zase budeš tvrdit, že tě Bůh nemůže použít, vzpomeň si že:

Noe se opil,
Abraham byl příliš starý,
Izák byl snílek,
Jákob byl lhář,
Lea byla nesnášenlivá,
Josefovi ubližovali,
Mojžíš byl vrah (stejně jako David a Pavel),
Gedeon měl strach,
Samson měl dlouhé vlasy,
Rachab byla prostitutka,
Jeremijáš a Timoteus byli příliš mladí,
David předstíral duševní poruchu, měl aféru a utekl před vlastním synem,
Eliáš byl kandidátem na sebevraždu,
Jeremijáš byl depresívní,
Izajáš kázal nahý,
Jonáš utíkal před Bohem,
Noemi byla vdova,
Job o všechno přišel,
Jan Křtitel jedl kobylky,
Petr byl impulzívní a popudlivý,
Jan byl sebespravedlivý,
učedníci usnuli při modlitbě,
Marta byla ze všeho ustaraná,
Marie Magdalská byla posedlá démony,
chlapec s pěti chleby a dvěma rybami byl příliš neznámý (dodnes je),
Samařská žena spala s více muži,
Zacheus byl příliš malý,
Jan Marek to vzdal,
Timoteus měl žaludeční vředy
a … Lazar byl mrtvý.