Děti a okultismus (několik postřehů od babičky)

Jednou z oblastí, do které jsem v posledních letech přijala povolání, je vyučování v rámci různých přednášek a seminářů na téma vymítání démonů. Možná si řeknete, že jsem v této oblasti poněkud „pozdní kvítek“ – poprvé jsem se o zmíněné problematice dozvěděla teprve před 15 lety. Nicméně Bůh mi uložil právě v této oblasti spoustu práce, takže musím odříkat mnohé příležitosti k přednáškám a ještě více pozvání jednotlivých lidí, kteří osobně potřebují vysvobození. Poptávka je nesmírně vysoká a můj čas je velmi omezený. To je podle mého názoru doslova tragédie.

Před několika lety jsem vyučovala skupinu asi 50 pastorů.Po přednášce za mnou přišel jeden pastor (mohlo mu být nějakých 35 let), a požádal mě, zda bych se mohla modlit za jeho ženu, která tam byla s ním. Řekl mi, že je jeho žena naplněna strachem a již nechce dále žít. Oba byli příslušníky uznávané denominace se zdravým biblickým učením, která byla známá svými důrazy na zvěstování evangelia a na svatost. Měli dvě krásné dcerky, které chodily do základní školy, a dobré společenství. Pastor byl velmi pohledný muž a velice miloval svou rodinu. Také jeho manželka byla velice krásná a zdálo by se, že všechno hraje v jejich prospěch.

Když nás někdo žádá o modlitby, požádám jej nejprve o vyplnění dlouhého, podrobného dotazníku, aby nám tak ušetřil čas a zbytečné úsilí. A toto byl ten ‚nejčistší‘ dotazník, jaký jsem kdy dostala vyplněný zpátky. Dívka vyrůstala v milující křesťanské rodině, nesetkala se s žádným odmítnutím, jako -náctiletá nežila ve vzpouře. Nestál za ní žádný zlozvyk, nemorálnost, zneužívání, nedostatek ani nic podobného. Na povrch nakonec vypluly jen dvě negativní věci. Když jí bylo asi osm let, zúčastnila se nočního večírku, kde se spolu s ostatními zabývala „duchařskými příběhy“. V průběhu párty se děvčata pokusila vyvolat ducha zemřelého, když se jim najednou zjevil démon, promluvil k nim a celou skupinu naplnil nepříčetným děsem. A za druhé, kdysi si hrála se spiritistickou tabulkou ouija – „jen tak z legrace, nebylo to nic vážného“. Tyto dvě věci však byly zcela postačující jako pozvání pro démonické síly, aby vstoupily do jejího života a učinily jej natolik bídným, že si přála zemřít. Mohla jsem si tak připomenout skutečnost, že Satan přišel, aby kradl, zabíjel a ničil.

Během asi dvaceti minut, kdy jsem se za ženu modlila, z ní vyšli tři démoni – strach, smrt a čarodějnictví. Její manžel mi o několik týdnů později napsal nadšený dopis, ve kterém stálo: „Žiji s úplně novou, šťastnou ženou!“ Oba dva tak dostali doslova nový život.

Proč vám uvádím tento příklad?

Dělám to proto, že jsem zneklidněna čtyřmi věcmi, které mnozí křesťané berou na lehkou váhu. Podle mých zkušeností byly tyto věci přitom často vstupní branou pro démony, kteří se k dítěti ‚připojili‘ a stali se tak příčinou dlouhodobě špatného stavu takového dítěte. Když už si démoni jednou najdou ‚domov‘, neodejdou jen tak. Je zapotřebí je vymítat a často je nezbytná rozsáhlá následná terapie, aby byla postiženému člověku navrácena integrita a ztracené zdraví. Dovolte mi tyto čtyři oblasti stručně zmínit; možná vám přitom na mysli vytanou ještě některé další.

Halloween

Jedná se o pohanský, satanistický svátek naplněný čarodějnictím, smrtí, strachem, kletbami – a ve výčtu záporných charakteristik bych mohla pokračovat ještě dlouho. Nemějte s jeho propagací nic společného! Nabídněte místo něj pozitivní alternativy, které budou plné legrace, her, sladkostí a dokonce mohou být postaveny kolem nějakého biblického příběhu. V jednom sboru, který dobře znám, uspořádali ve sboru obrovskou oslavu, jejíž součástí bylo ZOO se zvířátky (poník, ovce, lamy, králíci a dokonce kachny a křečci) – ano, přímo ve sboru, na veliké plachtě oplocené skládací ohrádkou! Je mnohem jednodušší uklízet zvířecí trus než démony – můžete mi věřit, dělala jsem obojí. Dalšími atrakcemi byly hry jako „uvažte kravatu pastorovi“ a 20 dalších – jako na nějakém karnevalu. Členové sboru donesli pizzu, cukrovou vatu a něco k pití. Všechny děti se přestrojily za různé biblické postavy – nebyli povoleni žádní čerti ani čarodějnice. Mnozí s sebou přivedli nevěřící přátele, kteří museli stanovená pravidla dodržovat zrovna tak. Akce trvala až do večera a každé dítě dostalo nakonec velký sáček sladkostí, které zaplatili členové sboru. Bylo to nákladné, bylo s tím spousta zmatků a starostí? Rozhodně! Stálo to za to? To si pište, že ano!

Halloween nastane již brzy. Nedávejte jej ďáblu a nedovolte svým dětem, aby se zapojovaly do nebezpečných, démonických aktivit. Když budete zdobit svůj dům, nepoužívejte k tomu motivy čarodějnic, černých koček, kostlivců a bludiček. Zvolte si téma žně – k výzdobě použijte kukučičné klasy, (nevyřezávané) tykve, pšenici, napadané listí a podobné věci. Vysvětlete svým dětem, proč to děláte.

Pokémon

Nedávno jsem se vrátila ze semináře o vysvobozování v Singapuru, na kterém jsem měla možnost vyučovat. Jednou z nejčastěji kladených otázek bylo „A co Pokémon?“ Podle mého názoru se jedná o démonickou hru, jejímž cílem je děti polapit. Dovolte mi krátký citát z nové knihy Buying and Selling the Souls of Our Children (Jak se kupují a prodávají duše našich dětí) od Johna Paula Jacksona (objednejte si ji z Arsenalu, pokud ji potřebuejte): „Tato hra učí děti vyvolávat démony, používat kouzla, paralyzovat a zabíjet své protivníky a rozvíjet představy o brutálních, temných silách… Aktivity, při kterých se lidé stávají komunikačními kanály pro démony, již existují tisíce let. Vměšování se do říše duchů je velmi nebezpečné a dokonce i pouhé rozvíjení představ o ní může být riskantní. Vyvoláváním ‚domácích skřítků‘ se zabývají spiritistická média a čarodějové. Pokud nevěříte, že se vaše dítě stává komunikačním kanálem pro démony, když si hraje s Pokémony, pak jste se stali obětí podvodu“ (s. 38 – 39). Mámy a tátové, dávejte si pozor.

A co Harry Potter?

Když vyšel v červenci zatím poslední díl, četla jsem o něm informace v novinách, časopisech a podobně. Jen tak pro zajímavost jsem si označila několik výrazů a vyhledala si je ve slovníku, abych věděla, jaké jsou jejich ‚technické definice‘. Těmito slovy byly například kouzelník, zaklínání, magie, čarodějnice, čarodějnictví, kouzlení nebo drak. Z důvodu omezeného prostoru je tady nemohu rozebírat, vyhledejte si je sami. Definice jasně ukázaly na skutečnost, že se jedná o věci, které Bůh ve svém Slově svému lidu výslovně zakazuje. Znovu tedy – podle mého názoru se Harry může stát branou pro démony čarodějnictví, kteří se k dětem připojí a budou je odvádět dále na stranu temnoty. V jednom sloupku bylo uvedeno „Pokud se vám líbí Harry Potter, zkuste také…“ a následoval seznam knih, které čtenáře uvedou hlouběji do problematiky čarodějncitví. Když už se člověk dostane dovnitř, obvykle není vlastními silami schopen se vrátit zpátky. A dnes není dostatečný počet služebníků zabývajících se vysvobozováním, přátelé. Hovořte proto se svými dětmi o nebezpečí, které se v čarování skrývá. Pokud křesťané nevystoupí a nebudou o těchto věcech hovořit, předpovídám, že dojde k nebývalému rozšíření projevů násilí a čarodějnictví. Byla jsem nadšením bez sebe, když jsem v místních novinách četla titulek „Křesťanští knihkupci odolávají kouzlům Harryho Pottera“. To je směr, kterým bychom měli vyrazit!

A co Buffy, Sabrina a další démonické pořady v televizi, filmy a videohry?

Za prvé – všimněte si, že tyto věci oslavují démony! Jak blízko byste k nim své děti měli pustit? Volba je na vás, já vás mohu jen varovat.

Když sloužím lidem plným démonů, kteří touží být svobodní, všímám si, že si mnozí z nich neuvědomili nebezpečí věcí, se kterými si zahrávali, až bylo nakonec příliš pozdě. Často se dostali do pokušení něco vyzkoušet, protože to mělo být „super“ nebo se zrovna jednalo o nejnovější módu, a přitom věřili, že jim něco podobného nemůže ublížit. Jsem znepokojena skutečností, že se v současné době ďábel neúprosně zaměřuje právě na naše děti.

Rodiče mají dnes obtížnější úlohu, než jakou jsem měla já v 50. a 60. letech. Ale Bůh je na naší straně. Jen nedovolme ďáblu, aby nám namluvil, že se jedná o neškodnou zábavu. Je to nebezpečná léčka, která má polapit naše děti do čarodějnictví. Podívejte se, co Bůh říká o čarování v Bibli. Vysvětlete svým dětem možná nebezpečí. Když to budete dělat, možná tím budete vyučovat i sami sebe!

V Global Harvest Ministries se snažíme pořádat řadu seminářů zaměřených na tuto problematiku a rovněž šířit velké množství literatury. Koncem července jsme pořádali tady v Colorado Springs seminář o vysvobození, kterého se zúčastnilo téměř 1600 lidí ze všech států USA (kromě dvou) a z devíti dalších zemí. Děkujeme za to, že jsme dostali příležitost připravit tolik nových služebníků. Na příští rok plánujeme nejméně čtyři regionální konference a řadu velkých mezinárodních shromáždění. Sledujte náš konferenční program.

Doris Wagnerová působí jako výkonná vice-presidentka organizace Global Harvest Ministries a je autorkou knihy „How to Cast out Demons“ (Jak vymítat démony, Wagner Publications 1999). Zdroj: Joel News International 340 (wagner-children-and-the-occult), překlad: joelnews.prayer.cz