Sedm řešení pro vyčerpané rodiče

Unavení? Příliš zaneprázdnění?

Řešení 1: Obnovte den odpočinku

 • Popovídejte si ve své rodině, jak byste mohli udělat ze dne odpočinku svatý den. Můžete například začít tím, že odpojíte telefon a začnete každou novou činnost modlitbou.
 • Jaké kroky byste mohli udělat den před svým dnem odpočinku – například zaplatit účty, vypořádat se s nádobím nebo velkým prádlem, či se ujistit, že děti dokončily své úkoly, aby váš den odpočinku byl co nejklidnější.
 • Během vašeho dne odpočinku si vyberte knihu, či oddíl z Bible, který si přečtete a pak si dopřejte klidnou procházku a dovolte Bohu, aby k vám mluvil.
Děláte příliš mnoho?
Řešení 2: Řekněte prostě „ne“ dalším závazkům

 • Zeptej se svého partnera: „Nezakoušíme jako rodiče vyčerpání?“ Pokud některý z vás odpoví ano, zjistěte, ve které fázi se nacházíte a pohovořte si o tom.
 • V následujícím měsíci, až vás někdo požádá o nějaký nový závazek, pokuste se říci ne místo ano. Na konci měsíce se podívejte, jaký vliv to mělo na vás a vaši rodinu.
 • Udělejte si seznam vašich běžných rodinných závazků ve vaší rodině; potom je předložte Pánu v modlitbě a ptejte se, zda by některé mohly být odstraněny.
Vlastní vás vaše věci?
Řešení 3:Vymaňte se z touhy vlastnit

 • Jsi ovlivňován touhou vlastnit? Pokud ano, jak to můžeš změnit?
 • Pokud ještě nemáte rodinný rozpočet, pokuste se celý měsíc si zapisovat, kolik a za co utratíte. Možná budete překvapeni, až uvidíte, kam jdou vaše peníze.
 • Čti v Bibli Matouše 19,21 a Malachiáše 3,8-10. Hovoř se svým partnerem o tom, co to pro vaši rodinu znamená.
Ztrácíte perspektivu?
Řešení 4: Hledejte rovnováhu ve svém životě a rodině

 • Pohovořte si v rodině, jak byste mohli dosáhnout vyváženosti u vás doma?
 • Pokud máte sklon být tak zaměřen na své děti, že tím trpí vaše manželství, poproste svého partnera o odpuštění. Hovořte spolu o způsobech, jak zachovat oddanost svým dětem a přitom zvyšovat pozornost vůči svému partnerovi.
 • Podívejte se do svého diáře na příští týden. Pokud je tak plný, že vám nezbývá žádný čas na odpočinek a občerstvení, přemýšlejte o tom, co by se dalo změnit, aby se vám podařilo takzvaně uniknout.
Jsou média vaším pánem?
Řešení 5: Vypněte rozptylující vlivy a nalaďte se na ty, které milujete

 • Kolik času myslíte, že tráví každý člen vaší rodiny sledováním televize, nebo domácího kina, surfováním po internetu, či hraním videoher? Ať si každý zaznamenává po dobu jednoho týdne, kolik času strávil některou z těchto činností a potom to porovnejte s vaším odhadem.
 • Pohovořte o tom ve své rodině a potom vyzkoušejte radu Boba DeMosse odpojit na měsíc či alespoň na týden svůj televizor. Na konci tohoto experimentu si vypracujte seznam, ve kterém sepíšete všechny výhody a nevýhody, které jste objevili.
 • Naléhavě vás vybízím odstranit televizory, počítače, videohry, videorekordéry a DVD-přehrávače z pokojů vašich dětí. Umístěte je v obývacích pokojích, ve kterých je máte pod dohledem a kde můžete ovlivňovat množství času, který u nich děti stráví. To je to nejmenší, co pro ně můžete udělat!
Jste v depresi? Jste sklíčeni a odrazeni?
Řešení 6: Pozvedejte jeden druhého

 • Praktikujete ve své rodině postoj „Parakléta“ (utěšitele, zastánce)? Pokud ne, jak byste se mohli posunout tímto směrem?
 • Řekněte svému partnerovi dva způsoby, jak by vás mohl tento týden povzbudit. Zeptejte se, co máte udělat, abyste se stali tím, kdo povzbuzuje.
 • Přečtěte si příklady, jak Ježíš potvrzoval druhé (Matouš 16,17–19; 26,6–13; Lukáš 7,44–48; Jan 1,47–48).
Jste zahlceni?
Řešení 7: Nalezněte pokoj skrze modlitbu

 • Když jste zaneprázdněni, nebo ve stresu, vede vás to k tomu, že se modlíte více, nebo méně?
 • Napište si soupis způsobů, kdy vás Pán upokojil nebo potěšil v čase bouří a zmatků.
 • Pokud to již neděláte, udělejte si v nadcházejícím týdnu čas a modlete se konkrétně za každého člena vaší rodiny.
Zpracováno podle knihy 7 Solutions for burned-out Parents od Dr. Jamese Dobsona; překlad: Renata Korčáková