Z nádoby do nádoby

Příkladem Božího postupu lámání našeho egoismu v duševní oblasti je proces získávání vína. Hrozny se vylisují, šťáva se přelévá z nádoby do nádoby a kvasinky se usazují u dna. Přeléváním si nás Bůh připravuje na to, abychom přinesli jeho jménu slávu. Přelévá nás, aby z našeho charakteru  a naší víry odstranil všechen kvas. Bůh pro nás připravil různé nádoby, které symbolizují problémy, se kterými se v životě setkáváme.

 

Nádoba nepochopení

 

Jsme znovuzrození, věříme v Ježíše, ale je v našem charakteru zůstalo mnoho kvasu. Můžeme se stát egocentrickými, vztahovačnými a podléhat různým žádostem. Voláme k Bohu, aby nás z toho vytáhl a on nás vlije do nádoby nepochopení. Má zvláštní barvu a lidé, kteří pozorují věci podle zevnějšku nás nebudou chápat. Stěžujeme si na to, ale musíme se naučit to snášet, protože Bůh z nás odstraňuje kvas. Čím víc jdeme proti tomu, tím více kvasinek se rozvíří a my v nádobě musíme zůstat déle. Nesmíme z nádoby vylézat, dokud se neusadí každý kousek egoismu, nenávisti, pochybností, starostí apod. Když se toho dosáhne, vyjasní se všechna nedorozumění a nepochopení a cítíme se volní jako ptáci. Tento stav ale netrvá dlouho, protože nás Bůh přelije do jiné nádoby.

 

Nádoba pronásledování

 

Je černá s úzkým hrdlem a širokou základnou. Zdá se nám, že se v tmavém prostoru udusíme. Navenek se to projevuje hrozícím rozpadem rodiny nebo krachem firmy a nevíme jak z toho. Pak slyšíme kázání o tom, že máme stát na zaslíbeních Božího slova, která nepominou. Tato slova nám pomohou vytrvat. Roste tak naše víra. V této nádobě se usazují zbytky nevěry a netrpělivosti. Víno je o mnoho čistší, získává vůni a na jeho hladině můžeme vidět svůj obraz. Lidé ucítí vůni a řeknou, že naše mluva a jednání se úplně změnily.

 

Nádoba vydanosti a služby

 

Je jako hliněná mísa se širokým hrdlem. Zde zakoušíme, co znamená služba a vydání se Bohu, ale také srovnání slov, která vyznáváme a života ve všedním dnu. Pomáhají v tom lidé, kteří pozorují a porovnávají náš život. Vede nás k poznání, že sami nemůžeme činit dobré a správně žít. Voláme k Pánu, aby nás mocí Ducha podržel. Jeho očišťující oheň z našeho srdce odstraní všechnu zištnost a modlářství. Na konci uvidíme, že jediná moc, která nás uschopní postavit se jako Boží stvoření před ztracený, padlý svět, je moc Ducha svatého. Abychom důsledně vedli život vydanosti, ať nás někdo pozoruje nebo ne, potřebujeme plnost Ducha svatého. Pak se v nádobě usadí svévole a sebechvály, aby Duch svatý mohl řídit naše chování a uvést nás do hlubší zkušenosti s Kristem.

 

Nádoba vedení

 

Tato nádoba má tvar kroucený jako trumpeta. Kvůli němu po přelití nevíme, kterým směrem naše cesta vede. Učíme se tak něčemu o prozřetelnosti Ducha svatého, našeho vůdce. Dříve jsme byli vedeni lidskou moudrostí a touhami duše. Teď někdy tápeme jako slepci, protože neznáme jasně Boží vůli. Pak voláme k Bohu o pomoc a vedení. Usazují se další kvasinky lidské pýchy, hrabivosti a strachu. Na tomto místě přichází Duch svatý, odhalí nám svoji cestu a vede nás ne podle naší, ale podle jeho vůle. Dějí se zázraky, jaké přesahují lidské představy.

 

Funkci nádob mohou vykonávat lidé, firma nebo nemoc. Přeléváním nás Bůh čistí, protože má s námi plán. Nesmíme se dívat na problémy, ale na Pána, který na nás pracuje a dopustil, že jsme v dané nádobě. Ve zkouškách, bolestech a problémech se s klidem v nitru modlíme, snášíme to a přemáháme. Musíme si pamatovat že jsme Pánu dovolili, aby na nás pracoval a uschopnil nás pro svoji moc a slávu. Po procesu přelévání jsme uschopněni káznit našeho vnitřního člověka, aby ho Bůh mohl používat.

 

(Dr. Paul Yonggi Cho: Naše trojnásobné požehnání v Kristu, kapitola 2: Jako se dobře daří tvé duši, výtah z podkapitoly: Odpor duše)