Seslal slovo své a uzdravil je

Seslal slovo své a uzdravil je (Ž 107,20)

 

Jaký je Bůh:

 

Miluje člověka (Mt 14:14; Jk 5:11)

Chce uzdravovat (Mk 1,40-42)

Je mocen uzdravit každou nemoc (Ř 4,19-21; L 18,27; Mt 19,26; Mk 10,27; Mk 9,23; Mt 17,20)

 

Jaké jsou překážky uzdravení:

 

Nevěra (Mk 6,5-6; Mt 13,58; Jk 1,2-8)

Hřích (Ž 66,18; Ž 51,5-6; Jk 5,16)

Neodpuštění (Mk 11,25-26; Mt 18,34-35)

 

Jak získám víru:

 

Rozjímám nad Božím slovem (Ř 10:17; 1S 15,22; Joz 1,7-8; Př 4,20-23; Ř 10,10)

Mám společenství s Duchem svatým (J 16,7; Př 1,23; Ž 33,6; J 6,63; Iz 59,21; 2K 13,13)

Neposlouchám jiná slova (Ž 1,1-3; Mk 5,22-24.35-43)

 

Jak přijmu a udržím Boží uzdravení:

 

Vyznávám Boží slovo (1Tm 6,12; J 8,31-32; Př 18,20-21; Iz 57,18-19; Heb 3,1; 4,14; 10,21-23)

Jednám podle Božího slova (Jk 2,17-26)

Chválím Boha (Ř 4,20; Ko 2,6-7; 1Te 5,18)

 

Zcela dovršené uzdravení:

stávám se Ježíšovým učedníkem a uzdravuji druhé!

(Mt 20:34; L 17:15-19; Ž 118,17; Mt 10:7-8)