Čára přechodu

Poslední den Křesťanské konference v Praze na Den upálení mistra Jana Husa jsem měl velmi prosté vidění. Bylo to po slovu Luboše Ondráčka, právě když se modlil Petr Šimmer. Viděl jsem v duchu jednoduchou a jasnou čáru, linku nebo linii. Když jsem se ptal Pána na výklad, vnímal jsem, že to je linie přechodu. Je čas změny a přechodu a to může pro nás znamenat následující možnosti:

  • Je čas opustit staré a vstoupit do nového. Někteří se však natahují po novém a jsou drženi starým, které nechtějí opustit. Takovým Pán říká: „Pusť to a poslušně s odvahou vstup do nového!“
  • Je čas dělat věci jinak.
  • Je čas věci, které jsem dělal, přestat dělat – buď přímo ukončit nebo někomu předat.
  • Je čas přestat dělat věci, které Bůh již nedělá.
  • Je čas přestat dělat věci, ke kterým nás Pán nikdy nepovolal!

Jsme podobni Jozuově generaci, která vstoupila do nových věcí a jde cestou, kterou nešli jejich otcové (viz Joz 3,4). Otcové povzbuzují, připravují a vyzbrojují syny do jejich povolání. Jsou to hliněné nádoby s velikou touhou vidět Boží slávu. Bůh nás skrze tuto touhu po něm samotném uvede do nových věcí, které rozšíří jeho Království.