Démonická evoluční teorie

Alan Vincent: Démonická evoluční teorie

 

Podívejme se do epištoly Římanům první kapitoly. Je zde popsaná temná a kluzká cesta, která vede ke vší nemorálnosti a hříchu. Bůh ke mně před několika měsíci velice jasně promluvil. Řekl mi, že existují dvě věci, které vedou do úplné temnoty. První věcí je, že lidé nejsou schopni přijmout Boha jako nejvyššího Stvořitele, a proto ďábel tak silně bojuje proti stvoření a snaží se, aby lidé věřili evoluci. Teorie evoluce není pouze nevědecká, ale je také démonická. Musíme si uvědomit, že bojujeme duchovní bitvu a já se rozhodl, že budu znovu proti tomu silně bojovat ve školách, ve společnosti a v národě, ve kterém žiji. Ve všech státních školách ve Spojených státech je oficiálně zakázáno učit teorii stvoření vedle teorie evoluce. Musíme naučit naše děti, aby bojovali tuto bitvu, která se objevuje už v počátcích jejich života.

 

Jestliže prohrajeme tuto bitvu mezi evolucí a stvořením, začne proces duchovní slepoty, který můžeme sledovat v hlubokých verších epištoly Římanům, a to způsobí totální zkaženost. Když čtete tuto kapitolu, vidíte dva důvody pro plnou nečistotu a zkaženost: Nechtěli uctívat Boha jako Stvořitele a rozpoznat jeho stvořitelské umění ve všech věcech, které jsou stvořené. A druhou věcí je, že nechtěli reagovat na to, co říkalo jejich svědomí. Jejich svědomí bylo zničeno tím, že na něj nereagovali.

 

Když jsem byl vědeckým ateistou, přijal jsem evoluci, protože to tak bylo kulturně správné. Stále si však ještě pamatuji na příhodu, když jsem se oženil a koupil svůj první dům. Měl jsem svůj pozemek a na něm jsem chtěl mít hezkou zahradu. Předtím jsem nikdy nezahradničil. Když jsem začal připravovat svou zahradu, sázet květiny a keře a díval jsem se na ty maličkaté výhonky, ze kterých se staly krásné květiny, řekl jsem si: „Toto nemůžu vysvětlit.“ Byl to počátek mého obrácení. Nebyl jsem schopen postavit se moci božského stvořitelského umění. Něco v mém svědomí mě upozorňovalo, že když zasadíš malinkou rostlinku a je z toho krásná květina, nemůže to být jen dílo evoluce. „Odkud pochází tato veškerá krása?“ Začal jsem ve svém svědomí připouštět možnost, že Bůh existuje.

 

Před pár měsíci mi tohle Bůh ukázal, když jsem se modlil v našem modlitebním středisku. Řekl mi: „Alane, musíš tuto bitvu o stvoření bojovat s ještě větším zápalem, protože v první kapitole Římanům je psáno, že v moci stvoření je zjeveno všechno, co je možné poznat o Bohu.“

 

Jak to, že se král David stal tak úžasným ctitelem? Protože se staral o ovce v přírodě a všude okolo byly krásy stvoření. Začal skládat písně a obdivoval Boží úžasné stvořitelské umění. Nebyla to jen nějaká náboženská setkání. Nebylo to ani v synagoze, protože synagoga byla na míle daleko. David poznal důvěrný vztah s Bohem, protože otevřel svoje srdce kráse jeho stvoření.

 

Věřím, že je správné, abychom při našich dovolených šli do přírody a obdivovali Boží dílo. Naučte to svoje děti. Naučte je dívat se na Boží stvořitelskou krásu. Uctívejme Pána za krásného ptáčka, za krásnou kytičku. Uctívejme Pána! To v nás vzbudí čisté svědomí, uvědomíme si, že Bůh existuje a najdeme ho. Poznáme Boha skrze tuhle intimitu. Boží duch nás uvede do veškeré pravdy.

 

Bůh mi to řekl velice jasně: „Alane, ty jsi byl velice pasivní co se týče boje mezi evolucí a stvořením. Je to velice vážná duchovní bitva. Ty se musíš tuto bitvu naučit bojovat.“ Věřte mi, že každý, se kterým se setkáte, má svědomí, které do určité míry funguje. Častokrát se jich můžete dotknout právě skrze svědomí. Něco uvnitř nich je přesvědčuje o té pravdě, i když prozatím nesouhlasí s tím, co říkáte.

 

Škola Slova Graz 2009, celou tuto Školu Slova si můžete objednat a poslechnout zde …