Sedmidenní cesta do Božího pokoje a odpočinutí

SEDMIDENNÍ CESTA DO BOŽÍHO POKOJE A ODPOČINUTÍ

 

Každý den rozjímej nad následujícími místy z Písma. Pros Ducha svatého, aby skrze tato Boží slova k tobě mluvil a dával ti vnitřní zjevení o těchto úžasných pravdách. Vztáhni tato slova na sebe, modli se je, vyznávej a pak také podle nich jednej. Můžeš si z těchto slov vytvořit svoje osobní vyznání, nebo zapisovat poznámky z toho, co tě oslovilo.

 

1.      Jsi usmířen s Bohem a postaven do Boží rodiny

Ef 2,13-19

 

2.      Duch svatý tě uvádí do Kristova pokoje

J 14,23-27

 

3.      Pokoj Boží bude střežit tvoje srdce a myšlenky

Fp 4,4-9

 

4.      Pokoj Boží ať vládne a rozhoduje ve tvém srdci

Ko 3,12-15

 

5.      Hospodin tě přivádí k vodě na místech odpočinku

Ž 23,1-4

 

6.      Bohem darovaná spravedlnost ti přináší pokoj, utišení a bezpečí

Iz 32,15-20

 

7.      Vejdi skrze víru Ježíše Krista do Božího odpočinutí

Žd 4,1-11