Trojí klíč, kterým se otvírají všechna tajemství Písma

Trojí klíč, kterým se otvírají všechna tajemství Písma

Jan Amos Komenský

Trojí klíč, kterým se otvírají všechna tajemství Písma:

  1. pozorné čtení;
  2. vroucí modlitba;
  3. nábožné rozjímání, po němž má následovat stalé konání, které má být jako záměr první, jako úkon poslední.

Čtením si osvojujeme doslovnou znalost Písma. Modlitbou získáváme nej­lepšího vykladače Písma, Ducha svatého. Rozjímáním nám sládne Boží mluva a litera se spojuje s duchem a duch s literou. Konáním, jak bylo řečeno výše, se přesvědčujeme o pravdivosti všech Božích slov a v bezpečí proti útokům pokušení se posilujeme až k plnosti víry, lásky a naděje.

Obecná porada o nápravě věcí lidských (De Rerum humana rum Emendatione)

Sv. 2, Pansofia, str. 275, Nakladatelství Svoboda, Praha 1992